Συστήματα διαχείρισης εργατικού δυναμικού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Συστήματα διαχείρισης εργατικού δυναμικού

Γιαννούχος, Γεώργιος Κ.

Αρχικά, αναλύεται η έννοια του εργατικού (ανθρώπινου) δυναμικού, η σημασία του, η εκπαίδευσή του και τα πλεονεκτήματα ανάπτυξής του. Στη συνέχεια, αναλύονται η σημασία, οι στόχοι και οι αρμοδιότητες λειτουργίας της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων για τις επιχειρήσεις. Επίσης, γίνεται αναφορά στις λειτουργίες, τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες των συστημάτων εργατικού δυναμικού. Τέλος, μελετάται η περίπτωση της Google, όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό της.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Ανθρώπινο δυναμικό

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.