Ανάλυση στα συστατικά της στοιχεία μιας RGB εικόνας και η μετατροπή της σε διαφορετικά χρωματικά μοντέλα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ανάλυση στα συστατικά της στοιχεία μιας RGB εικόνας και η μετατροπή της σε διαφορετικά χρωματικά μοντέλα

Χατζηθανάσης, Κωνσταντίνος

Η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας πραγματοποιείται με την επεξεργασία μια εικόνας μέσω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μια ψηφιακή εικόνα θα υποστεί επεξεργασία για να επιτευχθεί βελτίωση της ώστε να μπορεί να αναλυθεί καλύτερα από τον χρήστη και να αποδώσει περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες. Οι περισσότερες έγχρωμες ψηφιακές εικόνες χρησιμοποιούν το χρωματικό μοντέλο RGB. Το μοντέλο RGB είναι ένα πολύ απλό χρωματικό μοντέλο κάνοντας εύκολη την επεξεργασία έγχρωμων εικόνων και τη μετατροπή τους σε άλλα χρωματικά μοντέλα και για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται ευρέως στον προγραμματισμό. Στην εργασία αυτή γίνεται η ανάλυση με το λογισμικό MATLAB του RGB μοντέλου και πραγματοποιείται μετατροπή αυτού στα χρωματικά μοντέλα HSV/HSI, YIQ/YCbCr, CMY

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Επεξεργασία εικόνας - Ψηφιακές τεχνικές
Ψηφιακή τεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-12


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.