Παραγωγή οίνου και βασικές οινολογικές αναλύσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Παραγωγή οίνου και βασικές οινολογικές αναλύσεις

Παρλαπανίδου, Χριστίνα

Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε, προκειμένου να διαπιστευτεί το σύνολο των διαδικασιών παραγωγής του οίνου. Η μελέτη αυτή ξεκινά από τα πρώτα στάδια παραγωγής των σταφυλιών, που όπως θα διαπιστωθεί στη συνέχεια, συμβάλουν σημαντικά στη ποιότητα του οίνου. Επιπλέον, παρουσιάζονται όλες οι διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται, έτσι ώστε να παραχθούν οίνοι διαφορετικού τύπου και διαφορετικού οινολογικού χαρακτήρα. Για τη μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκαν ορισμένες αναλύσεις, οι οποίες είχαν ως στόχο την ανάλυση των διαφόρων οίνων, ως προς κάποιες συγκεκριμένες παραμέτρους που αφορούν τον ποιοτικό έλεγχο αυτών. Οι αναλύσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια εργαστηριακής μελέτης με τη βοήθεια των απαραίτητων πειραμάτων. Ο σκοπός, λοιπόν της μελέτης αυτής, είναι να γίνουν κατανοητές οι διαδικασίες παραγωγής του οίνου, καθώς επίσης και να αξιολογηθούν οι αναλύσεις, ώστε να διαπιστωθεί αν τα αποτελέσματα είναι αληθή και εντός της ισχύουσας νομοθεσίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Οινοποιία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.