Η χρήση δεικτών ποιότητας στον χαρακτηρισμό του ποσίμου νερού: εφαρμογή στο Δήμο Κοζάνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η χρήση δεικτών ποιότητας στον χαρακτηρισμό του ποσίμου νερού: εφαρμογή στο Δήμο Κοζάνης

Τσιφτσιάν, Νόρα Κ.

Στην παρούσα μελέτη προκειμένου να αξιολογηθεί η εφαρμογή των Δεικτών Ποιότητας Υδάτων και να χαρακτηριστεί η ποιότητα του πόσιμου νερού στο Δήμο Κοζάνης χρησιμοποιήθηκαν και επιλέχθηκαν 3 διαφορετικοί δείκτες (α) ο καναδικός δείκτης (β) ο δείκτης της Ινδίας και (γ) ο τροποποιημένος NSF δείκτης. Η επιλογή αυτών των δεικτών έγινε διότι ο καθένας χρησιμοποιεί διαφορετική μεθοδολογία υπολογισμού. Η εφαρμογή έγινε για τις χρονικές περιόδους 2013, 2014 και 2015 σε συνολικά 1297 δείγματα. Η ποιότητα του ποσίμου νερού χαρακτηρίστηκε από ‘Καλή’ έως ‘Άριστη’. Οι δείκτες παρόλες τις διαφοροποιήσεις στην μεθοδολογία τους, δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες διαφορές στο τελικό χαρακτηρισμό της ποιότητας του πόσιμου νερού.

Thesis
NonPeerReviewed

Νερό - Ανάλυση
Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.