Αρχές και κανόνες για τον σχεδιασμό λογότυπου

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2016 (EL)
Αρχές και κανόνες για τον σχεδιασμό λογότυπου

Εγιούπ, Εμινέ

Στα πλαίσια ανάλυσης της παρούσας εργασίας γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης και κατανόησης της συνολικής διαδικασίας του σχεδιασμού των λογοτύπων. Πιο συγκεκριμένα, η διάρθρωση της παρούσας μελέτης εξελίσσεται ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης γίνεται αναφορά στη διανοητική ιδιοκτησία και το δίκαιο της τεχνολογίας, στην οποία αναλύονται τα στοιχεία τα οποία προστατεύουν τα σημερινά πνευματικά δικαιώματα της διανοητικής ιδιοκτησίας. Εν συνεχεία, στο δεύτερο κεφάλαιο της μελέτης περιγράφεται η εταιρική ταυτότητα και ο ρόλος που αυτή διαδραματίζει στο σημερινό εμπορικό ανταγωνιστικό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται ειδική αναφορά στην έννοια και στην πορεία της. Παρακάτω, το τρίτο κεφάλαιο αναλύει εκτενώς τη σημασία του λογότυπου και εμπορικού σήματος καθώς και τις αρχές εμπορικής προστασίας, ενώ το τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται με την ανάπτυξη των λειτουργιών του σχεδιασμού και της καταχώρησης των λογοτύπων. Εν τέλει, το πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο κάνει ειδική αναφορά στη σημασία που έχουν τα ειδικά στοιχεία του λογοτύπου, όπως είναι το χρώμα και το σχήμα αλλά και γίνεται αναφορά σε κάποιες μελέτες περιπτώσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Γραφικά - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Εμπορικά σήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.