Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Κατάψυξη λαχανικών

Κοκολινάκης, Δημήτριος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται μία από τις σημαντικότερες μεθόδους συντήρησης τροφίμων, την κατάψυξη, και συγκεκριμένα έχει ως αντικείμενο την κατάψυξη των λαχανικών. Η κατάψυξη των λαχανικών, δηλαδή η συντήρησή τους σε θερμοκρασίες χαμηλότερες του σημείου πήξης τους, κατά κανόνα μικρότερες από -18οC, έχει σαν αποτέλεσμα τη μετατροπή του νερού σε παγοκρυστάλλους. Η μετατροπή αυτή συντελεί στην αύξηση της συγκέντρωσης των διαλυμένων στερεών στην υπόλοιπη ποσότητα του νερού, με αποτέλεσμα τη μείωση της ενεργότητας του νερού. Η χαμηλή θερμοκρασία στην οποία συντηρείται ένα τρόφιμο στην κατάψυξη, σε συνδυασμό με τη χαμηλή τιμή της ενεργότητας του νερού, έχει σαν αποτέλεσμα την πλήρη αναστολή της δράσης των μικροοργανισμών, την επιβράδυνση της δράσης των ενζύμων και τη μείωση του ρυθμού των χημικών αντιδράσεων. Παράλληλα, η κατάψυξη στοχεύει στη διατήρηση της θρεπτικής αξίας αλλά και όλων των οργανοληπτικών ιδιοτήτων των λαχανικών.

Thesis
NonPeerReviewed

Τρόφιμα - Τεχνολογία
Λαχανικά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.