Η αναγκαιότητα του στρατηγικού Marketing στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Μελέτη περίπτωσης η επιχείρηση Corfu Beer

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η αναγκαιότητα του στρατηγικού Marketing στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Μελέτη περίπτωσης η επιχείρηση Corfu Beer

Βάλμη, Μαρία

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση της αναγκαιότητας του στρατηγικού μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις. Επιχειρείται μία έρευνα προκειμένου να γίνει κατανοητό πόσο σημαντικό θεωρείται το στρατηγικό μάρκετινγκ για τις επιχειρήσεις ως προς την επίτευξη των σκοπών τους. Ακόμη γίνεται καταγραφή των χαρακτηριστικών του μάρκετινγκ και του πλαισίου των στρατηγικών που υιοθετούν οι επιχειρήσεις. Πιο αναλυτικά αποτυπώνονται οι στρατηγικές και τα μέσα που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις, έτσι ώστε να διαμορφώσουν ένα υγείες περιβάλλον και να μπορούν να κατακτούν το όραμα τους. Στα πλαίσια της μελέτης αυτής πραγματοποιείται μία πρωτογενής ποιοτική έρευνα, όπου προσδιορίζονται οι στρατηγικές του μάρκετινγκ που εφαρμόζει η επιχείρηση «Κερκυραϊκή Μπύρα».

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις
Προγραμματισμός δράσης
Στρατηγικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.