Αμοιβές και επιδόματα εργαζομένων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Αμοιβές και επιδόματα εργαζομένων

Μάρας, Παναγιώτης

Σε αυτή την εργασία αναφέρεται η ιδιαιτερότητα και η κοινωνική διάσταση των διατάξεων του εργατικού περιεχομένου, η ατομική σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση που συνδέει τον εργαζόμενο με τον εργοδότη του, οι συλλογικές σχέσεις οργανώσεων εργαζόμενων και εργοδοτών, οι κατηγορίες των εισοδημάτων που λαμβάνει ο άνθρωπος όταν αυτός απασχολείται από μια επιχείρηση και αμείβεται συνήθως με αμοιβή κατά χρόνο, η με αμοιβή σύμφωνα με την απόδοση. Οι αποδοχές που λαμβάνει μπορεί να είναι τακτικές αποδοχές, ή επιδόματα , τα οποία του παρέχονται από διάφορους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς με σκοπό την βοήθεια του εργαζόμενου, για όσο θα παραμείνει άνεργος για διάφορους λόγους. Επίσης αναφέρονται και οι λόγοι επιδότησης του εργαζόμενου, το ποσό το οποίο παραλαμβάνει, η διάρκεια, αλλά και η διακοπή της επιδότησης αυτής. Ακόμα αναφέρονται οι υποχρεώσεις που έχουν οι εργοδότες απέναντι στο ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων, στους εργαζόμενους, και στον τεχνικό ασφαλείας.

Thesis
NonPeerReviewed

Μισθοί και ημερομίσθια
Εργασία και εργαζόμενοι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.