Η στάση των καταναλωτών απέναντι στα λειτουργικά τρόφιμα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η στάση των καταναλωτών απέναντι στα λειτουργικά τρόφιμα

Ματζίρη, Ασημίνα

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται παγκοσμίως μια αλλαγή των στάσεων των καταναλωτών ως προς το ρόλο των τροφίμων και των συστατικών των τροφίμων στη βελτίωση της υγείας. Υγιεινή διατροφή πλέον, σημαίνει πολύ περισσότερα από το να περιλαμβάνει κανείς στη διατροφή του λαχανικά. Η παρούσα έρευνα αποτελείται από έξι κεφάλαια, που έχουν ως εξής. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση της συμπεριφοράς του καταναλωτή και εξετάζονται οι παράγοντες εκείνοι που επιδρούν στη συμπεριφορά του καταναλωτή απέναντι σε κάποιο ή κάποια προϊόντα Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει την ειδική βιβλιογραφία. Αναφέρεται σε προηγούμενες έρευνες που έχουν σχέση με τα λειτουργικά τρόφιμα, και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που ανέκυψαν. Αναφορικά με το τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια παρουσίαση των κυριότερων λειτουργικών τροφίμων που υπάρχουν στην αγορά της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και μια προσπάθεια παρουσίασης του μεγέθους της αγοράς των λειτουργικών τροφίμων παγκοσμίως. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην ποσοτική έρευνα. Δηλαδή, αναλύεται ο τρόπος δειγματοληψίας και επιλογής του μεγέθους του δείγματος, οι θεματικές ενότητες του ερωτηματολογίου και παρουσιάζονται οι ερευνητικές υποθέσεις. Επιπλέον, αναφέρει τις στατιστικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν. Το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας. Ειδικότερα, αναφέρει την ανάλυση που έγινε και ερμηνεύει τα αποτελέσματά της. Τέλος το έκτο κεφάλαιο περιέχει,τα βασικά συμπεράσματα, καθώς και τις προτάσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Τρόφιμα - Τεχνολογία
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.