Εφαρμογές εξαγωγικού μάρκετινγκ στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά οίνου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Εφαρμογές εξαγωγικού μάρκετινγκ στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά οίνου

Σιμεωνίδου, Ελισάβετ

Η παρούσα εργασία αφορά τις εφαρμογές εξαγωγικού μάρκετινγκ και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για να ξεκινήσει η εφαρμογή ενός σχεδίου μάρκετινγκ στον τομέα των εξαγωγών. Πέρα από το μίγμα μάρκετινγκ που αφορά τα 4ps (προϊόν, τιμή, διανομή, προβολή), αναλύονται και η νομοθεσία, οι αγορές και οι κουλτούρες των χωρών που επηρεάζουν σημαντικά τη διείσδυση μια επιχείρησης στις ξένες αγορές. Για να κατανοηθεί η έννοια του εξαγωγικού μάρκετινγκ υπάρχει μια μικρή μελέτη του κλάδου της οινοποιίας στην Ελλάδα και το πώς αυτές οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις στρατηγικές του εξαγωγικού μάρκετινγκ για να εισέλθουν στις ξένες αγορές. Συγκεκριμένα, η έρευνα έγινε στα οινοποιεία Κυρ-Γιάννη, Μπουτάρη και Τσάνταλη, ώστε να βγουν συμπεράσματα για τις εξαγωγικές τους δραστηριότητες στην παγκόσμια αγορά οίνου.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Στρατηγικό μάρκετινγκ
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα
Οινοποιία
Οινοποιεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-02


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.