Μάρκετινγκ διαχείρισης κρίσεων σε περιόδους κρίσεων = Crisis management marketing during crisis periods

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μάρκετινγκ διαχείρισης κρίσεων σε περιόδους κρίσεων = Crisis management marketing during crisis periods

Ζαφειρίου, Μαρία

Η διαχείριση κρίσης είναι η εφαρμογή διάφορων στρατηγικών προκειμένου να μπορέσει ένας οργανισμός να διαχειριστεί ένα ξαφνικό και απρόσμενο γεγονός και μάλιστα ένα αρνητικό γεγονός με άσχημες συνέπειες σε διάφορους τομείς (οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον, κτλ). Ένα αρνητικό γεγονός μπορεί να προέρχεται είτε από το εξωτερικό περιβάλλον είτε από το εσωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης. Επιπρόσθετα στη μελέτη γίνεται αναφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο της διαχείρισης των κρίσεων γενικά και ειδικότερα της διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό. Παράλληλα επισημαίνεται η σημασία της υιοθέτησης από κάθε οργανισμό, ενός ισχυρού μείγματος διαχείρισης κρίσης και επικοινωνιακής πολιτικής μετά την εκδήλωσή της. Στόχος σε κάθε περίπτωση είναι αρχικά να προληφθούν δυσμενή γεγονότα ή να μετριαστούν κατά το δυνατό οι επιπτώσεις μετά την εκδήλωσή τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουρισμός
Διαχείριση κινδύνου
Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-02


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.