Ολική ποιότητα στη δημόσια διοίκηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ολική ποιότητα στη δημόσια διοίκηση

Ροδοβίτου, Ευγενία Β.

Ο δημόσιος τομέας διακρίνεται από τον ιδιωτικό τομέα, καθ’ ότι υπάρχει για να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και μόνο. Τα προβλήματα, όμως, τα οποία τον ταλανίζουν, εδώ και πολλά χρόνια, τα οποία και διακρίναμε σε τρεις κατηγορίες (προβλήματα διοικητικής φύσης, προβλήματα κανονιστικής φύσης και προβλήματα που αφορούν την παροχή υπηρεσιών) καταστούν σαφές ότι απομακρύνουν τον τομέα αυτό από τον στόχο του. Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι η μόνη λύση είναι η επένδυση στη διοίκηση της ολικής ποιότητας. Τα εργαλεία ποιότητας, όπως αναλύθηκαν ανωτέρω, μπορούν να αποφέρουν οφέλη. Τα οφέλη αυτά είναι κατ’ αρχήν εσωτερικά. Ο σωστός προγραμματισμός, σε συνδυασμό με τη χάραξη ορθών στρατηγικών, την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και το συντονισμό των επιμέρους τμημάτων θα επιφέρει αλλαγές, καινοτόμες εφαρμογές, ελαχιστοποίηση τυχόν λαθών, καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία ανάμεσα στο ανθρώπινο δυναμικό. Η ίδια η φιλοσοφία που διαπνέει την ΔΟΠ, μπορεί να δημιουργηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να ανοίξει ο δρόμος για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης με τις τεχνολογικές και όχι μόνο απαιτήσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Ολική ποιότητα
Δημόσια διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-04


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.