Ανάπτυξη εργαστηριακών ασκήσεων σε σύστημα ελέγχου ενός αντεστραμμένου εκκρεμούς με ελεγκτή PID σε περιβάλλον MATLAB

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ανάπτυξη εργαστηριακών ασκήσεων σε σύστημα ελέγχου ενός αντεστραμμένου εκκρεμούς με ελεγκτή PID σε περιβάλλον MATLAB

Μανακίτσα, Νικολέτα Α.

Η εκπαιδευτική αυτή μονάδα είναι εγκατεστημένη στο χώρο του εργαστηρίου ΣΑΕ στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Στην εργασία, γίνεται αναφορά στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου και τους ελεγκτές PID, ενώ παρουσιάζεται η μηχανική διάταξη της μονάδας, το φαινομενολογικό μοντέλο, οι εξισώσεις κίνησης του και ο τρόπος σύνδεσης της κάρτας PCI-1711 με το εκκρεμές. Στη συνέχεια, αναλύονται η σχεδιαστική μέθοδος υπολογισμού ενός ελεγκτή με τη βοήθεια του Sisotool του Matlab και εφαρμόζεται η μέθοδος ταυτοποίησης για την θέση του αμαξιδίου, με την οποία διεξάγεται το μαθηματικό μοντέλο του πειράματος. Ακόμη, αναπτύσσεται ένα πείραμα ρύθμισης του PID ελέγχου για την θέση του αμαξιδίου με την βοήθεια δύο μοντέλων, ένα προσομοίωσης και ένα πραγματικού χρόνου και τέλος, αναλύεται η λειτουργία Up and Down που ενσωματώνει τον έλεγχο swing up, τον έλεγχο του γερανού και τον έλεγχο σταθεροποίησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Αυτόματος έλεγχος
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
MATLAB

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.