Χρηματοοικονομική ανάλυση της "Ποσειδών" Ε.Π.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Χρηματοοικονομική ανάλυση της "Ποσειδών" Ε.Π.Ε.

Μανούσκος, Νικόλαος Δ.

Στην εργασία αυτή θα γίνει μια χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρείας Ποσειδών Ε.Π.Ε που δραστηριοποιείται στον κλάδο των κατεψυγμένων τροφίμων. Θα μελετηθούν και θα αναλυθούν τα βασικά στοιχεία τόσο της επιχείρησης όσο και του κλάδου. Στο πρώτο κεφάλαιο θα υπογραμμιστούν οι βασικές κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά των των εταιρειών. Θα δοθεί έμφαση στα χαρακτηριστικά των Ε.Π.Ε και θα αναλυθεί η σημασία και η επιρροή της στρατηγικής και της μελέτης του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Επιπροσθέτως θα γίνει αναφορά στην σημασία και τους τρόπους υπολογισμού κάποιων βασικών αριθμοδεικτών που εκφράζουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των εταιρειών σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα μελετηθεί η Ποσειδών Ε.Π.Ε . Θα υπογραμμιστούν τα κύρια προϊόντα και οι κύριες δραστηριότητες, το ιστορικό, τα κεφάλαια, οι εγκαταστάσεις, οι παραγωγικοί συντελεστές και οι συνεργάτες της εταιρείας, Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναλυθούν τα κύρια χαρακτηριστικά του κλάδου που δραστηριοποιείται η Ποσειδών Ε.Π.Ε. Θα γίνει αναφορά στα προβλήματα, στην ζήτηση, στην δυναμική και στις προοπτικές του κλάδου. Θα μελετηθεί το επιχειρησιακό περιβάλλον και θα γίνει μια σύντομη ανάλυση PESTEL. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα γίνει η ανάλυση SWOT με βάση τα στοιχεία και τα δεδομένα από το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον. Θα υπογραμμιστούν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της εταιρείας καθώς και οι ευκαιρίες και οι απειλές που αντιμετωπίζει. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρείας. Θα μελετηθούν οι ισολογισμοί και θα παρατεθούν τα βασικά τους στοιχεία σε πινάκες και σχεδιαγράμματα. Θα υπολογιστούν οι κύριοι αριθμοδείκτες και θα γίνει αναφορά στο τι εκφράζουν σε πρακτικό και λειτουργικό επίπεδο. Στο έκτο κεφάλαιο θα αποδοθούν τα κύρια συμπεράσματα από την χρηματοοικονομική μελέτη. Θα συνυπολογιστούν οι συνθήκες και οι προοπτικές του κλάδου καθώς και οι τιμές των αριθμοδεικτών και τα βασικά μεγέθη των ισολογισμών.

Thesis
NonPeerReviewed

Τρόφιμα
Τροφή, Βιομηχανία και εμπόριο
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.