Το πρόβατο των Σφακίων: γενετική βελτίωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Το πρόβατο των Σφακίων: γενετική βελτίωση

Μαυράκης, Βασίλης

Γενετική βελτίωση σημαίνει μεταβολή της γονοτυπικής σύνθεσης ενός πληθυσμού προβάτων προς την επιθυμητή κατεύθυνση, όπως για παράδειγμα στην αύξηση συγκεκριμένων παραγωγικών ιδιοτήτων και η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, καθώς και άλλων χαρακτηριστικών με οικονομικό ενδιαφέρον (ανθεκτικότητα σε ασθένειες, αναπαραγωγή, διαχείριση κ.α.) (Simm, 1998). Η γενετική βελτίωση είναι μια διαδικασία που επιτελείται σε επίπεδο πληθυσμού ή φυλής. Ο στόχος της γενετικής βελτίωσης μιας φυλής επιτυγχάνεται μέσω της αμιγούς αναπαραγωγής. Η επιλογή και οι συζεύξεις γίνονται στον ευρύτερο πληθυσμό, περιορίζοντας το βαθμό της αιμομιξίας σε όσο το δυνατό χαμηλότερα επίπεδα. Η επιλογή πραγματοποιείται με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου των αποδόσεων και της εκτίμησης των γενετικών ή κληροδοτικών τιμών (Simm, 1998).

Thesis
NonPeerReviewed

Πρόβατα
Αιγοπροβατοτροφία – Ελλάδα
Ζώα - Γενετική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.