Επίδραση της υδατικής καταπόνησης σε καθαρές σειρές και υβρίδια αραβόσιτου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Επίδραση της υδατικής καταπόνησης σε καθαρές σειρές και υβρίδια αραβόσιτου

Καρασιούνα, Αγγελική
Πετρίδου, Ελένη

Στην παρούσα εργασία η θεωρητική προσέγγιση του θέματος περιλαμβάνει την διερεύνηση της βιβλιογραφίας με αναφορά στην προέλευση του αραβοσίτου, την οικονομική σημασία ως καλλιέργεια, την καλλιεργητική τεχνική, τις χρήσεις και μεγαλύτερη ανάλυση στα μορφολογικά χαρακτηριστικά όπως το ριζικό σύστημα τα αναπαραγωγικά όργανα και τον καρπό. Επίσης γίνεται αναφορά στην ανάπτυξη του καλαμποκιού και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που την επηρεάζουν και ακόμη στην γενετική και βελτίωση του φυτού. Το πειραματικό μέρος είχε ως βασικό σκοπό την διερεύνηση της χρήσης φυσιολογικών γνωρισμάτων στην αξιολόγηση καθαρών σειρών και υβριδίων αραβοσίτου για αντοχή στην υδατική καταπόνηση. Έγινε μελέτη αγροκομικών παραμέτρων όπως απόδοση, ύψος σπάδικα, αριθμό σπαδίκων, φυσιολογικών χαρακτηριστικών όπως η περιεκτικότητα των φύλλων σε χλωροφύλλη (SPAD), ο ρυθμός αφομοίωσης (Α), ο δείκτης φυλλικής επιφάνειας (LAI), η αποτελεσματικότητα χρήσης νερού (ΑΧΝ) αλλά και ποιοτικών χαρακτηριστικών καθαρών σειρών και υβριδίων καλαμποκιού με ιδιαίτερη έμφαση στην επίδραση της μειωμένης άρδευσης σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι η υδατική καταπόνηση επέφερε μειώσεις στην απόδοση των γενοτύπων αλλά και στατιστικά σημαντικές διαφορές σε ορισμένα αγροκομικά και φυσιολογικά γνωρίσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Καλαμπόκι - Καλλιέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.