Καλλιέργεια του σταφυλιού και έλεγχοι που γίνονται κατά την παραλαβή του. Μεταβολή βάρους σταφυλιών κατά την ωρίμανση, Μεταβολή σακχάρων, Μεταβολή οξύτητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Καλλιέργεια του σταφυλιού και έλεγχοι που γίνονται κατά την παραλαβή του. Μεταβολή βάρους σταφυλιών κατά την ωρίμανση, Μεταβολή σακχάρων, Μεταβολή οξύτητας

Κανάρη, Φωτεινή

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής πτυχιακής εργασίας είναι να γίνει μια παρουσίαση της σχέσης που υπάρχει μεταξύ της καλλιέργειας του σταφυλιού και των ελέγχων που θα πρέπει να κάνει ο οινοπαραγωγός, ώστε να λαμβάνει καρπούς που να διαθέτουν τα απαραίτητα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα αρχικά γίνεται μια αναφορά στα χαρακτηριστικά της αμπέλου ως καλλιεργήσιμο φυτό, της μεθόδου καλλιέργειάς της, καθώς και των εχθρών και των ασθενειών που θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Ακολούθως γίνεται αναφορά στην σύσταση του σταφυλιού, καθώς παρατηρείται διαφοροποίηση στα διάφορα τμήματα του καρπού. Επιπλέον γίνεται αναφορά στους σταθερούς και μεταβλητούς παράγοντες που επηρεάζουν την χημική σύσταση των τμημάτων του καρπού. Η εν λόγω έρευνα εστιάζει κυρίως στον έλεγχο της μεταβολής του βάρους των σταφυλιών, όπως καταγράφεται κατά την ωρίμανσή τους, στην μεταβολή της συγκέντρωσης της οξύτητας, αλλά και στην μεταβολή των σακχάρων.

Thesis
NonPeerReviewed

Αμπελοκαλλιέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.