Η γυναίκα ως ανώτατο διοικητικό στέλεχος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η γυναίκα ως ανώτατο διοικητικό στέλεχος

Βλαχάκης, Κωνσταντίνος Αριστοτέλης Ι..
Αντωνιάδου,, Ελένη Η.

Η συμβολή της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου τις τελευταίες δεκαετίες, αυξάνεται συνεχώς. Τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες, δημιουργώντας επιχειρήσεις, δημιουργούν θέσεις εργασίας για τον εαυτό τους αλλά και για άλλους προσφέροντας διεξόδους σε προβλήματα αξιοποίησης τοπικών πόρων και εργατικού δυναμικού και λύσεις σε προβλήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη ενός τόπου αλλά και με την ίδια την επιχείρηση. Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό να δώσει μια απάντηση στο αν τελικά η γυναίκα έχει ή όχι την δυνατότητα και τα προσόντα να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις μιας εργασίας ως ανώτατο διευθυντικό στέλεχος σε σχέση με το αντίθετο φύλο. Γίνεται μια αναφορά στη γυναικεία επιχειρηματικότητα στις χώρες της Ευρώπης και πως αντιμετωπίζεται η γυναίκα από συναδέλφους. Θα παρατηρήσουμε τη θέση της γυναίκας στην εργασία διαχρονικά από τα Ομηρικά Έπη μέχρι και τη σημερινή εποχή, με συγκεκριμένες αναφορές στην Ελλάδα και τέλος θα δούμε πως αντιμετωπίζεται η γυναίκα ως διοικητικό στέλεχος μιας επιχείρησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικότητα
Στελέχη επιχειρήσεων
Γυναίκα - Επαγγελματική απασχόληση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.