Τρόποι και μέθοδοι εναλλακτικών καλλιεργειών σε περίοδο οικονομικής κρίσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Τρόποι και μέθοδοι εναλλακτικών καλλιεργειών σε περίοδο οικονομικής κρίσης

Παπαθανασίου, Παναγιώτης

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Μελετάται η υφιστάμενη καλλιέργεια αρωματικών φυτών και οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου στην Περιφέρεια. Διερευνάται κατά πόσο η οικονομική κρίση οδήγησε στην αύξηση της παραγωγής αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Τέλος γίνεται ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Αρωματικά φυτά
Αγροτική ανάπτυξη - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.