Εφαρμοζόμενο σύστημα διασφάλισης ποιότητας σε χώρο εστίασης «Εστιατόριο»

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Εφαρμοζόμενο σύστημα διασφάλισης ποιότητας σε χώρο εστίασης «Εστιατόριο»

Παπακωνσταντίνου, Δημήτριος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε με στόχο την ανάπτυξη ενός γενικού σχεδίου HACCP για τους χώρους εστίασης ενός εστιατορίου και αυτό έγινε με την διαγνωστική επίσκεψη σε συγκεκριμένο εστιατόριο και με τη μετέπειτα σχεδίαση ενός συστήματος HACCP. Στην διαγνωστική επίσκεψη έγινε ενημέρωση του επιχειρηματία όσον αφορά το σύστημα HACCP, τη σχετική νομοθεσία τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ένωσης (που προδιαγράφουν την συγκρότηση των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως είναι τα καταστήματα εστίασης), και διαγνωστικός έλεγχος του εστιατορίου στους χώρους παραλαβής, αποθήκευσης, προετοιμασίας -παρασκευής και σερβιρίσματος. Η κατάσταση των χώρων του εστιατορίου σε γενικές γραμμές κρίθηκαν καλοί με εξαίρεση τις κτιριακές υποδομές όπως επίσης και τις πρακτικές του προσωπικού όπου χρειαζόταν άμεση βελτίωση.(παλαιός κτιριακός εξοπλισμός, λανθασμένη χειρισμοί παρασκευής τροφίμων).Αποφασίστηκε άμεσος σχεδιασμός και υλοποίησης σχεδίου HACCP για την προστασία της υγείας του καταναλωτή και σε εφαρμογή της νομοθεσίας. (ΚΥΑ / ΦΕΚ / 1219Β ́/ 4.10.2000)

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικός έλεγχος
Εστιατόρια, ταβέρνες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.