Περιβάλλον – τουρισμός και αγροτουρισμός: έννοιες για την ανάπτυξη της υπαίθρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Περιβάλλον – τουρισμός και αγροτουρισμός: έννοιες για την ανάπτυξη της υπαίθρου

Πέτρου, Αικατερίνη

Στα παρακάτω κεφάλαια, αναλύεται την έννοια του περιβάλλοντος, του τουρισμού, την άμεση συνύπαρξη των δυο άλλα και τον αγροτουρισμό. Όσον αφορά το περιβάλλον αναφέρονται τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης Γη, όπως επίσης και που αυτά οφείλονται, άλλα ακόμα αναδεικνύεται και η αειφόρος ανάπτυξη η οποία φαντάζει ως μια αξιόπιστη λύση για την αντιμετώπιση αυτών. Στη συνέχεια καταγράφεται ο ορισμός του τουρισμού, η ιστορία του άλλα και η μετεξέλιξη του στην σημερινή εποχή. Ακόμη αναφέρονται οι θετικές και αρνητικές επιπτώσεις του τουρισμού στο οικολογικό μας σύστημα αλλά και η προσπάθεια συνύπαρξης των δυο, η οποία επιτυγχάνεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό από μια εναλλακτική μορφή τουρισμού, τον αγροτουρισμό.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτουρισμός
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.