Παραγωγή – ποιότητα προϊόντων σφολιάτας (ζύμης) και εφαρμοζόμενο σύστημα διασφάλισης ποιότητας για την υγεία και ασφάλεια του καταναλωτή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Παραγωγή – ποιότητα προϊόντων σφολιάτας (ζύμης) και εφαρμοζόμενο σύστημα διασφάλισης ποιότητας για την υγεία και ασφάλεια του καταναλωτή

Χαλάτζης, Στυλιανός

1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ασφάλεια των τροφίμων, αποτελεί πρωταρχικής σημασίας παράγοντα της ποιότητας των τροφίμων και αφορά την προστασία του καταναλωτή με την παραγωγή τροφίμων τα οποία δε θα προκαλέσουν βλάβη στην υγεία του καταναλωτή. Αποτελεί ηθική και νομική υποχρέωση του παρασκευαστή και των δημοσίων αρχών αλλά και πρωταρχικής σημασίας απαίτηση του καταναλωτή. Η εφαρμογή ενός συστήματος HACCP (Hazard Analysis-Critical Control Points- Ανάλυση Κινδύνων - Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) είναι ικανή να διασφαλίσει την παραγωγή ασφαλών προϊόντων. Το σύστημα HACCP έχει ως στόχο τη διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων και εντοπίζει σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας ,τους πιθανούς μικροβιολογικούς, χημικούς και φυσικούς κινδύνους, διερευνά τις πιθανές αιτίες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, και εγκαθιστά τους αναγκαίους μηχανισμούς ελέγχου. Μετά από έρευνα που διεξήχθη στον Νομό Δράμας διαπιστώθηκε ότι το HACCP δεν υπήρχε στις μικροαστικές πόλεις παρά μόνο σε πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με μεγάλες πόλεις ,όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, και άρχισε να εφαρμόζεται στον τομέα της παραγωγής αρτοσκευασμάτων και ζύμης σφολιάτας στον νομό Δράμας κατά το έτος 2005.Πλέον το HACCP αρχίζει και κάνει την εμφάνισή του ορατή και στις μικρές αστικές πόλεις λόγω νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν την παραγωγή και εμπορία προϊόντων σφολιάτας και παρομοίων ειδών.

Thesis
NonPeerReviewed

Καταναλωτές - Προστασία
Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.