Εφαρμογή του συστήματος HACCP στην παραγωγή έτοιμου προς κατανάλωση φαγητού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Εφαρμογή του συστήματος HACCP στην παραγωγή έτοιμου προς κατανάλωση φαγητού

Χηνιτίδου, Αλεξάνδρα

H υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων και ποτών αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα, διότι εκτός του γεγονότος ότι επηρεάζει άμεσα την υγεία μας, χαρακτηρίζει επίσης το επίπεδο πολιτισμού κάθε χώρας, ειδικά μετά τις κρίσεις της διατροφικής αλυσίδας. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία (93/43), η εναρμόνιση της οποίας με την ελληνική νομοθεσία έγινε στις 4/10/2000 με το ΦEK 1219, όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στο χώρο των τροφίμων και ποτών, οφείλουν να διασφαλίζουν με επιστημονικό και τεκμηριωμένο τρόπο την ασφάλεια των προϊόντων που διαθέτουν στην κατανάλωση. Ειδικότερα, στην Οδηγία αυτή, αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις αυτές οφείλουν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ένα εξειδικευμένο σύστημα HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), που σημαίνει Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται η εφαρμογή του συστήματος HACCP σε επιχείρηση έτοιμου προς κατανάλωση φαγητού (η εφαρμογή του συστήματος HACCP αφορά συγκεκριμένη επιχείρηση). Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το σύστημα HACCP. Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η επιχείρηση έτοιμου προς κατανάλωση φαγητού στην οποία εφαρμόζεται το σύστημα και στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η εφαρμογή του.

Thesis
NonPeerReviewed

Καταναλωτές - Προστασία
Ποιοτικός έλεγχος
Τρόφιμα - Μέτρα ασφαλείας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.