Παραγωγή και μεταποίηση της επιτραπέζιας ελιάς: η περίπτωση της ελιάς καλαμών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Παραγωγή και μεταποίηση της επιτραπέζιας ελιάς: η περίπτωση της ελιάς καλαμών

Δαβίλλας, Ιωάννης

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει την επιτραπέζια ελιά Καλαμών στη Μεσσηνία. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια γενική αναφορά στις ποικιλίες της ελιάς.Στη συνέχεια και στο δέυτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι ποικιλίες της βρώσιμης επιτραπέζιας ελιάς καθώς και τα ποιοτικά χαρακτιριστικά αυτών.Στο τέλος της μελέτης αυτής οικονομικά στοιχεία που αφορούν την παραγωγή,την τυποποίηση και την εξαγωγή της επιτρα-πέζιας ελιάς.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελιά - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.