Γραμμική Άλγεβρα – Συνήθεις Διαφορικές εξισώσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓραμμική Άλγεβρα – Συνήθεις Διαφορικές εξισώσεις

Τσιγγέλης, Μιχαήλ

Αλεβίζος, Φίλιππος
Τζαμαρίας, Σπύρος

Μελέτη των στοιχειωδών μετασχηματισμών γραμμών, μεθοδολογία επίλυσης γραμμικών συστημάτων, ανάλυση των εννοιών: γεννήτορες και βάση ενός διανυσματικού χώρου, διαδικασία αλλαγής βάσης σ’ ένα διανυσματικό χώρο, ταύτιση πεπερασμένης διάστασης διανυσματικών χώρων επί ενός σώματος F με τους διανυσματικούς χώρους Fn, ελάχιστο πολυώνυμο ενός πίνακα και η σχέση του με το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του πίνακα και με τη διαγωνοπίηση του, σχέση μεταξύ οικογενειών καμπυλών του επιπέδου και λύσεων Σ.Δ.Ε.
Το συγκεκριμένο Ε.Δ.Υ. έχει ως στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να εξοικοιωθούν με συγκεκριμένες ενότητες της ύλης που καλύπτεται στην ΦΥΕ 20, οι οποίες όπως διαφαίνεται μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία και τις Ο.Σ.Σ. τους δυσκολεύουν αρκετά. Το συγκεκριμένο Ε.Δ.Υ. συμπληρώνει τόσο τους δύο τόμους: Τόμος Α: Γ. Καμβύσσας-Μ. Χατζηνικολάου, «Γραμμική Άλγεβρα», ΕΑΠ, Πάτρα, 2005. Τόμος Β: Α. Μπούντης, «Διαφορικές Εξισώσεις Ι», ΕΑΠ, Πάτρα, 2001, που εκδίδονται από το Ε.Α.Π. και προσφέρονται στους φοιτητές, όσο και το υπάρχον εναλλακτικό διδακτικό υλικό συνοπτικής θεωρίας και ασκήσεων υπό μορφή υπερκειμένου. Επιπλέον, θεωρούμε ότι βελτιώνεται περαιτέρω το ανωτέρω υλικό του Ε.Α.Π. που προσφέρεται στους φοιτητές, δεδομένου ότι αναλύονται σε μεγαλύτερο βάθος: … οι περισσότερες από τις διδασκόμενες μεθοδολογίες επίλυσης διαφορικών εξισώσεων καθώς και αρκετές βασικές εφαρμογές των διαφορικών εξισώσεων σε διάφορους τομείς. Με την μελέτη του συγκεκριμένου Ε.Δ.Υ. ο φοιτητής θα εξοικοιωθεί περισσότερο με τις ανωτέρω έννοιες.

Webcast

Ορίζουσα
Γραμμικό σύστημα
Row canonical form
Ομογενές σύστημα
Echelon matrix
Βαθμός πίνακα
Elementary row operations
Τετραγωνικό σύστημα
Homogeneous system
Κλιμακωτή μορφή πίνακα
Rank of a matrix
Απαλοιφή Gauss
Ανηγμένη κλιμακωτή μορφή πίνακα
Μη ομογενές σύστημα
Στοιχειώδεις μετασχηματισμοί γραμμών


Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-13T13:08:56Z
2009-03-05T07:48:22Z


Για το πρώτο τμήμα του Ε.Δ.Υ. που αφορά στη Γραμμική Άλγεβρα και σε Διαφορικές Εξισώσεις (Οικογένειες Καμπυλών) απαιτούνται περίπου 9 εβδομάδες προσεκτικής μελέτης. (4 Ώρες + 19 Λεπτά + 35 Δευτέρα)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.