Συνέντευξη με την Δρ Εύη Σαχίνη #WIRE2014eu

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Interview with Dr. Evi Sachini, Director, The National Documentation Centre of Greece, #WIRE2014eu
Συνέντευξη με την Δρ Εύη Σαχίνη #WIRE2014eu (EL)

Σαχίνη, Εύη (EL)
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EL)
National Documentation Center (EN)
Sachini, Evi (EN)

Συνέντευξη με την Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου WIRE 2014 Conference, Week of Innovative Regions in Europe, 12-13 Ιουνίου, Αθήνα. (EL)
Interview with Dr. Evi Sachini, Director, The National Documentation Centre of Greece. The interview was conducted during the WIRE 2014 Conference, Week of Innovative Regions in Europe, 12-13 June, Athens. (EN)

Συνέντευξη (EL)
Συνεντεύξεις (EL)
Interviews (EN)
Interview (EN)

Ελληνική επιστημονική παραγωγή (EL)
Καινοτόμες τεχνολογίες (EL)
Μεταφορά τεχνολογίας (EL)
Προγραμματισμός (EL)
Συλλογή στοιχείων (EL)
Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας (EL)
Πηγές πληροφόρησης (EL)
Ερευνητικά κέντρα (EL)
Μεταφορά τεχνογνωσίας (EL)
Διάθεση & αξιοποίηση ψηφιακού περιεχομένου (EL)
Μεταφορά επιχειρηματικότητας (EL)
Επιχειρηματικότητα (EL)
Φορείς καινοτομίας (EL)
Αναπτυξιακοί φορείς (EL)
Διαμεσολαβητικοί φορείς (EL)
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
Διασύνδεση ερευνητικής κοινότητας (EL)
Εθνικό Σημείο Επαφής (EL)
Συλλογή πόρων (EL)
Δείκτες και στατιστικές για έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία (EL)
Δείκτες & στατιστικές ΕΤΑΚ (EL)
Υποστήριξη έρευνας (EL)
Οργάνωση ψηφιακού περιεχομένου (EL)
Περιφερειακά προγράμματα (EL)
Οδηγοί επίτευξης χρηματοδότησης (EL)
Διασύνδεση ελληνικής κοινότητας (EL)
Management of Technology and Innovation (EN)
Entrepreneurship (EN)
Information sources (EN)
Indicators and statistics for research, development, innovation (EN)


Ελληνική γλώσσα

2014-06-12


Wire 2014: Week of innovative regions in Europe (Wire V), Aegli Zappiou Kipos Zappiou, Athens, 2014-06-12 - 2014-06-13

© 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.