αποθετήριο | 3.225 τεκμήρια

Φορέαςi : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  

Στο ψηφιακό αποθετήριο «Αριάδνη» του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) θα βρείτε συγκεντρωμένο το σύνολο του περιεχομένου και των δεδομένων που παράγει ο οργανισμός: εκδόσεις (μελέτες, εκθέσεις δραστηριοτήτων, στατιστικές μελέτες, κείμενα εργασίας, κ.λπ.), επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια, οπτικοακουστικό υλικό από εκδηλώσεις του ΕΚΤ , βίντεο και παρουσιάσεις, κ.ά. Σκοπός της Αριάδνης είναι η συγκέντρωση, διαχείριση και ανάδειξη του συνόλου του περιεχομένου που παράγει και συλλέγει το ΕΚΤ. Παράλληλα αποτελεί ένα επικοινωνιακό εργαλείο προβολής του έργου του ΕΚΤ το οποίο ενισχύει τη σχέση του με τους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται, με τις κοινότητες χρηστών του, αλλά και το ευρύ κοινό. Το Αποθετήριο είναι έτσι δομημένο ώστε να οδηγεί τον αναγνώστη εύκολα και γρήγορα στην πληροφορία που αναζητά.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr