Δημογραφικές αλλαγές στη Νότια Ευρώπη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2012 (EL)
Δημογραφικές αλλαγές στη Νότια Ευρώπη

Δρίτσα, Μαρία Κ.

Κασίμης, Χαράλαμπος

Οι δημογραφικές αλλαγές είναι ένα φαινόμενο το οποίο παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις την εποχή μας. Η επιμήκυνση του προσδόκιμου επιβίωσης και γενικότερα η ευημερία, αλλά και το οικονομικό χάσμα μεταξύ των χωρών, τόσο στο εσωτερικό της Ευρώπης, όσο και παγκοσμίως, βοηθούν την αυξητική τους πορεία. Αυτό το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον ήταν αδύνατον να μην επηρεάσει τις χώρες της Νότιας Ευρώπης και κατά επέκταση τον αγροτικό χώρο. Ο μετασχηματισμός δε αυτών, ήταν ιδιαίτερα έντονος τις τελευταίες δεκαετίες και είχε σαφείς επιρροές σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής των κατοίκων των περιοχών αυτών. Κύριος στόχος αυτής της εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των εξελίξεων των πληθυσμιακών δομών στον αγροτικό χώρο της Νότιας Ευρώπης και η εξέταση της επιρροής τους στην ανάπτυξή του. Για τις ανάγκες της εργασίας διενεργείται έρευνα της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και των στατιστικών στοιχείων, προκειμένου να καταγραφεί η παραπάνω διαδικασία.
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή
Demographic changes are a phenomenon that increases in our ages. Its upward trend is augmented by the increased life expectancy and, generally, by the prosperity, as well as by the economic gap between countries, both within Europe and globally. Within this new socioeconomic environment, countries of Southern Europe – and therefore rural areas, were ineviatble to be affected. Furthermore, their transformation was particularly intense and had clear influence in all aspects of life of residents in those areas. The main objective of this study is to explore the evolution of the population structures in southern Europe‘s rural areas and to examine their influence on their development. In order to record this process, in our study, we examined the current bibliography and the statistic data.

Μεταπτυχιακή εργασία

Απασχόληση
Νότια Ευρώπη
Sociology, Rural -- Europe, Southern
Αγροτικές περιοχές
Δημογραφία
Πληθυσμός
Rural development -- Europe, Southern
Μετανάστευση
Europe, Southern -- Population

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Agricultural University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011
2012-02-16T11:23:13Z




*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.