Οδηγός της τηλεγραφικής ανταποκρίσεως: περιέχων : Α΄. πάσας τας αναγκαίας πληροφορίας περί τε των τελών και του τρόπου της εισπράξεως αυτών : Β΄. Πίνακα των συνδρομητών της τηλεφωνικής συγκοινωνίας Αθηνών και έτερον των τηλεγραφικών και τηλεφωνικών γραφείων του Κράτους κ.τ.λ.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1904 (EL)
Οδηγός της τηλεγραφικής ανταποκρίσεως: περιέχων : Α΄. πάσας τας αναγκαίας πληροφορίας περί τε των τελών και του τρόπου της εισπράξεως αυτών : Β΄. Πίνακα των συνδρομητών της τηλεφωνικής συγκοινωνίας Αθηνών και έτερον των τηλεγραφικών και τηλεφωνικών γραφείων του Κράτους κ.τ.λ.

32 σ. 19 εκ.

Τηλέφωνο, Οδηγοί
Telephone, Directories

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

1904

oai:digital.lib.auth.gr:110816
ARC-2009-47656

[Εκ των Καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου], Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.