Η παιδεία στο Γκέλβερι της Καππαδοκίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
Αποθετήριο :
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ παιδεία στο Γκέλβερι της Καππαδοκίας (EL)
L'enseignement Grec a Guelveri-Carbala de Cappadoce (EN)

Καρατζά, Ελένη

Le bourg de Guelvéri, lieu historique où Grégoire de Nazianze avaitun domaine et qui est rempli d’églises rupestres, se trouve à 108 k. auS.SO de Césarée et était habité, avant l’Echange des Populations de1924, par à peu près 4.000 grecs turcophones et 800 Turcs.Presque entièrement troglodyte avant 1800, G. se transforme peu àpeu durant le 19e s., surtout grâce aux émigrés à Constantinople, qui,vers le milieu du siècle, font un effort sérieux pour l’amélioration de l’instructionpresque inexistante auparavant. En 1856 on fait construireune nouvelle école et en 1884 la ligue des émigrés «Nazianze» aidée parle comité local, aussi bien que par le comité du Patriarcat pour l’instruction,envoie des enseignants mieux formés, améliore les programmes ettâche de réapprendre plus systématiquement le grec aux habitants.Vers 1904 les écoles de Guelvéri ont six classes, 350 élèves, garçonset filles et 9 enseignants. Une nouvelle école est construite en 1912, denouveaux programmes et réglements s’élaborent, mais la guerre de 1914arrête tout. La plupart des écoles, surtout celles de l’ouest sont ferméeset celles de Cappadoce, parmi lesquelles aussi celles de Guelvéri, végètenttant bien que mal jusqu’à 1924, date du départ des habitants pourla Grèce. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ιστορία & Αρχαιολογία (EL)
Εκπαίδευση (EL)
Educational sciences (EN)
History and Archaeology (EN)

Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (EL)
Centre for Asia Minor Studies (EN)

Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Ελληνική γλώσσα

1982-01-01


Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Centre for Asia Minor Studies (EL)

1105-0322
2459-2579
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών; Vol 3 (1982); 127-148 (EL)
Bulletin of the Centre for Asia Minor Studies; Vol 3 (1982); 127-148 (EN)

Copyright (c) 2015 Ελένη Καρατζά (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.