Μελέτη της μετατόπισης γονιδίων προς την πυρηνική περιφέρεια υπό συνθήκες ενεργοποίησης στο saccharomyces cerevisiae

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη της μετατόπισης γονιδίων προς την πυρηνική περιφέρεια υπό συνθήκες ενεργοποίησης στο saccharomyces cerevisiae

Κοντάκη, Χαρούλα

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν η αναζήτηση παραγόντων που διαδραματίζουν ρόλο στο μηχανισμό της μετατόπισης των μεταγραφικά ενεργοποιημένων γονιδίων προς την πυρηνική περιφέρεια. Η αφορμή δόθηκε εξαιτίας μιας πρόσφατης δημοσίευσης από το εργαστήριο της P. Silver [8], η οποία παρουσίασε τη μετατόπιση των γονιδίων μεταβολισμού της γαλακτόζης προς την πυρηνική περιφέρεια υπό συνθήκες ενεργοποίησής τους. Δεδομένου του εντοπισμού του tup1 στην πυρηνική περιφέρεια όσο και της παραμονής του κατασταλτικού συμπλόκου Cyc8(Ssn6)-Tup1 πάνω στον υποκινητή, ακόμα και σε συνθήκες ενεργοποίησης, η μελέτη απέβλεπε στη διερεύνηση της ενδεχόμενης συμμετοχής του συγκεκριμένου συμπλόκου και ειδικότερα του μεταγραφικού παράγοντα Tup1 στο μηχανισμό μετατόπισης. Πραγματοποιήθηκαν επανειλημμένες προσπάθειες με τη μέθοδο της ανοσοκατακρήμνισης χρωματίνης προς επιβεβαίωση της σύνδεση των γονιδίων GAL με συστατικά του πυρηνικού πόρου σε συνθήκες επαγωγής της μεταγραφής τους. Κάτι τέτοιο ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό, οδηγώντας την πορεία της έρευνας προς αδιέξοδο, καθώς χωρίς την επιβεβαίωση της αρχικής παρατήρησης δεν ήταν δυνατή η διερεύνηση περαιτέρω ερωτημάτων. Για το λόγο αυτό, οι προσπάθειες στράφηκαν προς μία διαφορετική κατεύθυνση, που σκοπό έχει την οπτική πλέον παρατήρηση της τοπολογίας των γονιδίων GAL σε συνθήκες καταστολής και ενεργοποίησής τους, με τη βοήθεια συνεστιακής μικροσκοπίας. (EL)
The aim of the current thesis was to study the mechanism through which transcriptionally active genes move towards the nuclear periphery. Published recently by P. Silver [8], the interaction between highly transcribed genes (GAL genes) and a subset of nuclear pore proteins predicts that at least some genes move to the pore upon transcriptional activation. According to previously published data, the Cyc8(Ssn6)-Tup1 corepressor complex is continuously associated with target promoters under both repressive and inducing conditions. In addition Tup1 is localized at the nuclear periphery. Taking in account these observations, it was worthwhile to study the possible role of Tup1 in the movement of GAL genes upon their transcriptional induction. In order to confirm the connection of GAL genes with components of the nuclear pore upon galactose induction, many chromatin immunoprecipitation experiments were performed. However, the published result was not repeated., leading the study to a “dead end”. A way out of this was the development of a two vector system, with which the topology of the studied genes can be observed with confocal microscopy. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2005-11-28


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.