Σταδιακά δομημένα στοχαστικά μοντέλα για φυτά με βολβό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣταδιακά δομημένα στοχαστικά μοντέλα για φυτά με βολβό

Δεφίγγου, Μαρία (EL)
Defiggou, Maria (EN)

Οι ΑΒΠ είναι σημαντικά εργαλεία για τη βιολογία της διατήρησης και συχνά εμπεριέχουν στοχαστικά μαθηματικά μοντέλα. Η αβεβαιότητα για το ποια δομή περιγράφει καλύτερα τον κύκλο ζωής ενός οργανισμού και ποια στοχαστική μέθοδος αναπαριστά καλύτερα τη συμπεριφορά των ζωτικών ρυθμών μπορεί να είναι ένα πρόβλημα κατά τη διεξαγωγή μιας τέτοιας μελέτης. Επιπλέον οι στοχαστικές προσομοιώσεις συχνά πραγματοποιούνται υποθέτοντας ότι τα δεδομένα που συλλέχθηκαν σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα είναι έκφραση κάποιας κατανομής που φαίνεται να είναι βιολογικά “σωστή” χωρίς όμως να είναι δυνατό να ελεγχθεί αν η προσαρμογή είναι καλή. Στην εργασία αυτή περιγράφεται η δημιουργία και η διερεύνηση τριών δομικά διαφορετικών μοντέλων με πίνακα, ενός πλήρους μοντέλου 15 σταδίων και δυο άλλων με μειωμένη πολυπλοκότητα 6 και 8 σταδίων, για το είδος Allium tricoccum. Δημιουργήθηκαν δυο θεωρητικοί πληθυσμοί, ένας που φθίνει και ένας που αυξάνεται, από τους οποίους γίνονταν δειγματοληψίες δεδομένων για διάρκειες 5, 10, 20 και 30 ετών. Χρησιμοποιήθηκαν τρεις στοχαστικές μέθοδοι επιλογής στοιχείου του πίνακα με βάση το συνδυασμό γάμμα-βήτα κατανομής, την κανονική κατανομή και την τριγωνική κατανομή, για τις οποίες συγκρίθηκαν επίσης δυο μέθοδοι περιορισμού της συνολικής επιβίωσης σταδίου έως και 100%. Επιπλέον για το πλήρες μοντέλο ελέγχθηκε η στοχαστική μέθοδος επιλογής αυτούσιου πίνακα. Εκτιμήθηκαν οι εξής παράμετροι βιωσιμότητας: ο στοχαστικός ρυθμός ανάπτυξης logλs, η πιθανότητα ημιεξαφάνισης και ο χρόνος εξαφάνισης. Τα αποτελέσματα από τη μελέτη των δυο πληθυσμών ήταν παρεμφερή. Βρέθηκε ότι οι διάφορες μέθοδοι για την ενσωμάτωση στοχαστικότητας και τον περιορισμό της επιβίωσης σταδίου οδήγησαν σε διαφορετικές εκτιμήσεις του στοχαστικού ρυθμού αύξησης και των άλλων παραμέτρων βιωσιμότητας. Διακρίθηκε η στοχαστική μέθοδος της επιλογής στοιχείου με βάση τον συνδυασμό γάμμα-βήτα κατανομής διότι ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα του μοντέλου παρουσίαζε τις μικρότερες αποκλίσεις από το θεωρητικό πληθυσμό. Η διάρκεια δειγματοληψίας επηρέασε επίσης τα αποτελέσματα των μοντέλων αποκαλύπτοντας ότι για τα πέντε έτη δειγματοληψίας οι σχετικές αποστάσεις των πινάκων ήταν οι μεγαλύτερες και αποκαλύπτοντας μια αυξητική τάση με την αύξηση της διάρκειας δειγματοληψίας. Γενικά παρατηρήθηκε υπερεκτίμηση στο λs όταν μειωνόταν η πολυπλοκότητα του μοντέλου προβλέποντας σε ορισμένες περιπτώσεις αυξάνοντα πληθυσμό, τη στιγμή που ήταν γνωστό εκ των προτέρων ότι ο πληθυσμός τείνει προς εξαφάνιση. Τέλος από την ανάλυση ελαστικότητας προέκυψε ότι ανεξάρτητα από το μοντέλο και την πολυπλοκότητα του, αναδεικνύονται πάντα τα στάδια εκείνα που συνεισφέρουν περισσότερο στη διαμόρφωση του στοχαστικού ρυθμού αύξησης. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


2006-09-01
2006-11-10


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.