Ο τρόπος που νομοθετούνται οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα : τομέας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ τρόπος που νομοθετούνται οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα : τομέας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Μιχάλη, Ευαγγελία

Μαυρομούστακου, Ηβη
Αλεξόπουλος, Νεκτάριος
Παπαδάκης, Νικόλαος

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας εξετάζεται η νομοθέτηση των μεταρρυθμίσεων του τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Γίνετε ποιοτική ανάλυση της παραγόμενης νομοθεσίας , με στόχο να προσδιοριστεί ο βαθμός που η πρωτογενής νομοθεσία είναι λεπτομερής και ειδικευμένη και ο βαθμός που παραπέμπει σε εκτελεστικές διατάξεις με τη μορφή υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων . Ερευνάται αν η προβλεπόμενη δευτερογενής νομοθεσία όντως παράγεται καθώς και το ακριβές χρονικό διάστημα παραγωγής. Επίσης προβαίνουμε και στο ερώτημα κατά πόσο οι νόμοι που επιχείρησαν να μεταρρυθμίσουν αυτόν τον τομέα είναι νόμοι αφηρημένοι με πολλές εξουσιοδοτικές διατάξεις ή συγκεκριμένοι και λεπτομερειακοί. Κατά την ψήφιση του νόμου μελετάται και η συνοχή του κυβερνώντος κόμματος , ο βαθμός συναίνεσης της αντιπολίτευσης, η εγγύτητα στο χρόνο των εκλογών και έτσι οδηγούμαστε σε σημαντικές διαπιστώσεις. Η έρευνα αυτή έχει ως κύριο στόχο να μετρήσει το έλλειμμα υλοποίησης νομοθετικών δράσεων και να κατανοηθεί η σχέση ανάμεσα σε θεσμούς και δρώντες. Με θεωρητικό- αναλυτικό εργαλείο τη θεωρία των αρνησίκυρων δρώντων, γίνεται αντιληπτό ποιος είναι ο ρόλος που διαδραματίζουν , κατά την εφαρμογή των νόμων, παράγοντες όπως ο αριθμός και οι προτιμήσεις των εμπλεκόμενων παικτών αρνησικυρίας και συγκεκριμένα των υπουργών , των γραφειοκρατών και των δικαστών. Έτσι λοιπόν μελετάται η μεταρρυθμιστική νομοθετική παραγωγή υπό ένα άλλο πρίσμα, συγκριτικά με άλλες μελέτες για νομοθετικές παρεμβάσεις, που σκοπό είχαν την μεταρρύθμιση τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2010


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.