Μοριακός μηχανισμός επαγωγής των γονιδίων ιστοσυμβατότητας τάξης ΙΙ έπειτα από αναστολή των απακετυλασών των ιστονών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜοριακός μηχανισμός επαγωγής των γονιδίων ιστοσυμβατότητας τάξης ΙΙ έπειτα από αναστολή των απακετυλασών των ιστονών

Γιαλιτάκης, Μανόλης

Η ακετυλίωση των ιστονών είναι ένας αρκετά μελετημένος μηχανισμός μεταγραφικής ενεργοποίησης. Αναστολείς των απακετυλασών των ιστονών έχουν χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς όπως είναι η αναστολή του κυτταρικού κύκλου. Στην προκειμένη μελέτη, εξετάζεται ο ρόλος της τριχοστατίνης Α (TSA) στην επαγωγή των γονιδίων ΚΣΙ τάξης ΙΙ απουσία του κυρίου ρυθμιστή τους, του CIITA. Μελέτη του συνόλου των μεταβαλλόμενων γονιδίων από TSA δείχνει ότι αυτά ανήκουν σε πολλές διαφορετικές λειτουργικές ομάδες. Οι κυριότερες ομάδες είναι αυτή των ιστονών και των τάξης ΙΙ. Και οι δυο ομάδες συνεντοπίζονται στο γονιδίωμα στη θέση 6p21.3 δίνοντας μια περιοχή υψηλής μεταγραφικής ενεργότητας έπειτα από αναστολή της απακετυλίωσης. Εξετάζεται ο μοριακός μηχανισμός και τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στον υποκινητή-μοντέλο των τάξης II, τον υποκινητή του DRA. Παρατηρείται ότι η απόκρισή του είναι κυτταροειδική και αφορά υπερακετυλίωση και μείωση των μεθυλιώσεων στην ευρύτερη περιοχή. Δείχνεται για πρώτη φορά η αλληλεπίδραση του ενισχυοσώματος τάξης ΙΙ με HDACs η οποία του προσδίδει ενεργό ρόλο, πέρα από τη στρατολόγηση CIITA, στην αρνητική ρύθμιση των τάξης ΙΙ. (EL)
Histone acetylation is a well studied mechanism that leads to transcriptional activation. Histone deacetylase inhibitors have been used for several purposes such as cell cycle inhibition. In this report, the role of trichostatin A (TSA) is studied in the transcriptional induction of MHC class II molecules in the absence of their master regulator, CIITA. The genes that respond to TSA belong to diverse functional groups. Two major groups of induced genes are the histones and the MHC class II genes. They are co-localized on chromosome 6p21.3 forming a region of high transcriptional activity upon inhibition of deacetylation. The molecular mechanisms and the events that take place on the promoter of DRA gene were studied. The response of the MHC class II promoter to TSA is cell-type specific and involves hyperacetylation and reduction of histone methylation in the vicinity of the promoter. For the first time it is shown that HDACs associate with enhanceosome factors providing it with an active role, beyond CIITA recruitment, in class II negative regulation. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2005-11-28


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.