Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ταυτοποίηση ανοσορυθμιστικών πρωτεϊνών από το φυτό Phlomis lanata
Identification of immuno-regulatory proteins from the plant Phlomis lanata

Καράλη, Αικατερίνη-Δεβόρα

ΑΘανασάκη, Ειρήνη

Τα φυτά και τα παράγωγά τους έχουν χρησιμοποιηθεί ανά τους αιώνες στη θεραπεία ασθενειών και την αντιμετώπιση τραυμάτων. Τα αιθέρια έλαια των φυτών του γένους Phlomis έχουν μελετηθεί εκτενώς για τις αντιμικροβιακές και αντι-οξειδωτικές τους ιδιότητες. Ένας εκπρόσωπος του γένους αυτού, το φυτό Phlomis lanata, είναι ένα από τα ενδημικά φυτά του νησιού της Κρήτης και αποτελεί το αντικείμενο μελέτης αυτής της εργασίας. Ενώ λοιπόν, έχουν ερευνηθεί οι ιδιότητες των αιθέριων ελαίων και των εκχυλισμάτων του Phlomis lanata, δε φαίνεται να έχουν μελετηθεί οι πρωτεΐνες του φυτού αυτού. Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε η πιθανή επίδραση των πρωτεϊνών του φυτού στο ανοσοποιητικό σύστημα του μυός. Οι πρωτεΐνες του φυτού, αφού απομονώθηκαν και κλασματώθηκαν, με τη βοήθεια κολώνας ιοντοανταλλαγής, προστέθηκαν σε σπλενοκύτταρα μυός και μελετήθηκε η επίδρασή τους στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων αυτών και στην παραγωγή κυτοκινών. Για να γίνει πιο ολοκληρωμένη η μελέτη, οι πληθυσμοί των Τ λεμφοκυττάρων διαχωρίστηκαν βάσει της ύπαρξης ή όχι των υποδοχέων CD25 και CD4. Από τα αποτελέσματα ξεχώρισαν δύο κλάσματα, που ονομάστηκαν W1 και 600mM NaCl, και τα οποία εμφάνιζαν καταστολή και επαγωγή του πολλαπλασιασμού των σπλενοκυττάρων, αντίστοιχα. Μετά από τη μελέτη του προτύπου των κυτοκινών αλλά και της επίδρασης των κλασμάτων αυτών πάνω στους διαχωρισμένους πληθυσμούς των T κυττάρων, επιβεβαιώθηκε η κατασταλτική δράση των πρωτεϊνών που περιέχονται στο κλάσμα W1 ενώ το κλάσμα 600mM NaCl φάνηκε να καταστέλλει τον πολλαπλασιασμό των ρυθμιστικών Τ λεμφοκυττάρων γεγονός που επιβεβαιώνει την αρχικά παρατηρούμενη επαγωγή του πολλαπλασιασμού των σπλενοκυττάρων. Η περεταίρω μελέτη των πρωτεϊνικών κλασμάτων W1 και 600mM NaCl θα μπορούσε να οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα και ίσως στην εύρεση της/των πρωτεϊνών που προκαλούν ή αναιρούν την ανοσοκαταστολή, αντίστοιχα. (EL)
Plants and their derivatives have been used through centuries in therapeutics and wound healing. Plant essential oils from the genus Phlomis have been widely studied for their anti-microbial and anti-oxidant properties. Phlomis lanata belongs to this genus and it is considered to be one of Crete’s endemic plants. To date, there are studies on the properties of the essential oils and extracts of this plant but no research in regard to its proteins. In the present study, we investigated the possible effect of the proteins of Phlomis lanata on the immune system of mice. Upon fractionation, protein extracts were applied to total spleen cells and their effect on the proliferation of the these cells as well as the cytokine production was examined. To have a more thorough investigation, the T cell sub-populations were isolated, based on the presence or absence of the CD25 and CD4 receptors. Among the 13 fractions tested, two protein fractions, namely W1 and 600mM NaCl, were shown to suppress and stimulate spleen cell proliferation, respectively. Taking into account the cytokine profile as well as the effect of these fractions on the isolated T cells, it was shown that the suppressive activity of the fraction W1 was mainly due to IL-10 and TNFa increase, while the stimulatory activity of 600mM NaCl was due to the inhibition of T regulatory cells. These results open new areas of research as to the regulatory role of P. lanata protein extracts on the immune system. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

T-cells
TNFa
CD4
IL-2
CD25
IL-10

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011-11-18


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.