Φόβος αποτυχίας: Προσανατολισμός στον στόχο, άγχος, κατάθλιψη και μαθησιακές δυσκολίες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Φόβος αποτυχίας: Προσανατολισμός στον στόχο, άγχος, κατάθλιψη και μαθησιακές δυσκολίες

Κουζαπά Χρύσω

Πολλά άτομα κινητοποιούνται με την επιθυμία να αποφύγουν την αποτυχία αυτή η τάση χαρακτηρίζεται ως φόβος αποτυχίας. Η παρούσα έρευνα επιχείρησε να μελετήσει το φαινόμενο του φόβου αποτυχίας σε 230 παιδιά Ε΄ και Στ΄ δημοτικού ως προς την σχέση που έχει με την συμπεριφορά και την εμπειρία των παιδιών σχετικά με τα συναισθήματα τους, τον προσανατολισμό στον στόχο, την εκδήλωση ψυχοπαθολογικής συμπεριφοράς (άγχος και κατάθλιψη) και τέλος, ως προς τη συσχέτιση παιδιών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Χρησιμοποιήθηκαν οι κλίμακες: PEAI (φόβος αποτυχίας), CDI (κατάθλιψης), RCMAS (άγχος), PANAS-C (αρνητική και θετική συναισθηματικότητα) και η κλίμακα προσανατολισμού στον στόχο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο φόβος αποτυχίας σχετίζεται με την αρνητική συναισθηματικότητα, την ενίσχυση του δασκάλου, την ενεργοποίηση και την θετική συναισθηματικότητα των μαθητών στο διάλειμμα ενώ δεν προβλέφθηκε καμία σημαντική επίδραση του φόβου αποτυχίας ως προς τον παράγοντα θετικής συναισθηματικότητας και ως προς τον παράγοντα τιμωρίας του δασκάλου. Ως προς τον παράγοντα προσανατολισμού στον στόχο, ο φόβος αποτυχίας σχετίζεται με τον προσανατολισμό προσέγγισης της μάθησης, αποφυγή της μάθησης και αποφυγή της επίτευξης ενώ δεν επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψη για τον παράγοντα προσανατολισμού προσέγγισης της επίτευξης. Επιπλέον, ο φόβος αποτυχίας σχετίζεται θετικά με την κατάθλιψη και αρνητικά με το άγχος. Τέλος, η προβλεπτική αξία της σχέσης των παιδιών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες ως προς τον φόβο αποτυχίας, το άγχος και την κατάθλιψη ήταν πολύ μεγάλη εφόσον συγκεντρώθηκαν σημαντικές διαφορές. Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα φόβου αποτυχίας και κατάθλιψης από τα τυπικά παιδιά, ενώ τα τυπικά παιδιά παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα άγχους απ’ ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες


Ελληνική γλώσσα

2005


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Ψυχολογίας--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.