Μοριακή ανάλυση του διμερισμού της SecA

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜοριακή ανάλυση του διμερισμού της SecA

Γκουρίδης, Γεώργιος

Η SecA αποτελεί την κινητήρια υπομονάδα της βακτηριακής μεταθετάσης και έχει ενεργότητα RNA ελικάσης. Αποτελείται από ένα αμινοτελικό τμήμα με δραστικότητα ΑΤΡάσης το οποίο περικλείει συντηρημένα μοτίβα των DEAD ελικασών. Ο DEAD κινητήρας εμπεριέχει την ΝΒD περιοχή που συνιστά την θέση δέσμευσης νουκλεοτιδίου και την IRA2 περιοχή η οποία ελέγχει την απελευθέρωση του ADP και συνεπώς την υδρόλυση του ΑΤΡ. Δύο επιπλέον περιοχές φύονται από τον DEAD κινητήρα και προσδίδουν ενζυμική εξειδίκευση στην SecA. Αυτές είναι η περιοχή πρόσδεσης της προπρωτείνης PBD και η ρυθμιστική περιοχή C-domain. Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η ανεύρεση περιοχών και καταλοίπων της SecA που επηρεάζουν τόσο την λειτουργικότητα της όσο και τον ολιγομερισμό της άμεσα η έμμεσα. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκαν μεταλλάγματα έλλειψης και σημείου της SecA τα οποία χαρακτηρίσθηκαν τόσο in vivo όσο και in vitro. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τόσο το αμινοτελικό όσο και το καρβοξυτελικό άκρο της SecA (κατάλοιπα 1-15; 834-901) δεν είναι απαραίτητα για την λειτουργία και φαίνεται πως δεν συνδέονται με τον διμερισμό της SecA. Αντίθετα βρέθηκε ότι ορισμένα κατάλοιπα που γειτνιάζουν στα δύο πρωτομερή σύμφωνα με την κρυσταλλική δομή της SecA του Ε.coli (Papanikolau et al, in preparation) ελέγχουν την υδρόλυση του ATP και επηρεάζουν τον διμερισμό της SecA. Προτείνουμε ότι ο διμερισμός της SecA συνδέεται με την υδρόλυση ΑΤΡ και την κατάλυση. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2005-11-28


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.