Επίδραση της διατροφής ενηλίκων στην επιβίωση,γονιμότητα και γονιμοποίηση ωαρίων άγριων και εργαστηριακών στελεχών της μύγας της μεσογείου,Ceratitis capitata(Diptera:Tephritidae)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπίδραση της διατροφής ενηλίκων στην επιβίωση,γονιμότητα και γονιμοποίηση ωαρίων άγριων και εργαστηριακών στελεχών της μύγας της μεσογείου,Ceratitis capitata(Diptera:Tephritidae)

Rempoulakis, Polyxronis
Ρεμπουλάκης, Πολυχρόνης

Η μύγα της Μεσογείου Ceratitis capitata (Wiedemann), αποτελεί έναν σημαντικό εχθρό των εσπεριδοειδών και πολλών άλλων φρούτων, και η εξάπλωση της είναι ιδιαίτερα ευρεία. Για την καταπολέμηση της χρησιμοποιούνται συμβατικές μέθοδοι, αλλά και βιολογικές όπως η τεχνική του στείρου εντόμου (SIT). Ζητούμενο σε προγράμματα εξαπόλυσης στείρων αρσενικών είναι να μην εμφανίζεται μειωμένη ποιότητα των μαζικά εκτρεφόμενων εντόμων σε σχέση με τον άγριο πληθυσμό, και να μπορούν τα εξαπολυόμενα στείρα αρσενικά να τραφούν και να ζήσουν για αρκετό διάστημα στον αγρό. Οι μελέτες σχετικά με την διατροφή αντιπροσώπων της οικογένειας Tephritidae, περιλαμβάνουν την επίδραση της αναλογίας πρωτεϊνών : υδατάνθρακες, τις φυσικές θρεπτικές πηγές καθώς και την σχέση τους με παραμέτρους όπως η επιβίωση, η γονιμότητα των θηλυκών και η γονιμοποίηση των ωαρίων. Η επίδραση της διατροφής ενηλίκων από άγρια και εργαστηριακά στελέχη στην επιβίωση, ωοπαραγωγή και εκκολαπτικότητα των αυγών, μελετήθηκε στην παρούσα εργασία. Τα αποτελέσματα ενισχύουν την άποψη περί της επιλογής βέλτιστου διαιτολογίου από τα έντομα στην φύση, καθώς και της μειωμένης απόδοσης τους σε παραγωγή αυγών και επιβίωση όταν αυτά τρέφονται μόνο με πηγές υδατανθράκων. Οι φυσικές τροφές που αποτελούνταν από φρούτα έδειξαν να είναι επαρκείς για την επιβίωση και την παραγωγή αυγών τόσο σε άγρια όσο και σε εργαστηριακά έντομα, με σημαντικά όμως μικρότερες τιμές από την δίαιτα μαζικής εκτροφής στον συνολικό αριθμό παραγόμενων αυγών, και με πιο μακρά περίοδο ωαπόθεσης. Οι μελιτώδεις ουσίες έδειξαν διαφορές μεταξύ τους στην θρεπτική αξία, αλλά διαφορές παρατηρήθηκαν και στην αξιοποίηση τους από τα άγρια και εργαστηριακά έντομα. Οι διαφορές αυτές αφορούν στην επιβίωση των εντόμων, όπου η εργαστηριακή τροφή είχε τα καλύτερα αποτελέσματα, αλλά και στην παραγωγή αυγών, ενώ οι διαφορές στην εκκολαπτικότητα μεταξύ αγρίων και εργαστηριακών εντόμων ήταν σημαντικές. Τα εργαστηριακά έντομα δεν μπορούν να επιβιώσουν για πάνω από 4 μέρες χωρίς πηγή υδατάνθρακα, και δεν μπορούν να τραφούν ικανοποιητικά με περιττώματα εντόμων του ίδιου είδους, ανεξαρτήτως της σύνθεσης των περιττωμάτων αυτών. (EL)
The Mediterranean fruit fly Ceratitis capitata (Wiedemann) is one of the world's most important agricultural insect pests. It has many fruit and vegetable hosts and a worldwide distribution. For successful control, chemical as well as biological methods (usually the Sterile Insect Technique) are used against it. The quality of sterile males is of decisive significance for the success of the SIT. Studies on the nutrition of Tephritids in connection with SIT include the role of protein: carbohydrate ratio, natural food sources and the end effect on longevity, fecundity and fertility. The effect of adult nutrition on adult longevity, fecundity and fertility was examined during this study. The results were in accordance with the theory of food selection by insects in nature, as an optimizing factor of nutritional exploitation of natural resources. Furthermore, it was shown that natural food which consists only of carbohydrates cannot support prolonged longevity neither fecundity. Fruit juice (sliced fruit interior offered) was found to be adequate for survival and egg production of laboratory and wild medflies, but with differences on the rate and duration of egg laying period when compared with artificial diet. The 3 different kinds of honeydews studied showed differences in their nutritional value. Significant differences were also found between wild and laboratory insects on the ability to survive and reproduce on different honeydews. The differences concerned longevity, fecundity and fertility of medfly adults. In all cases the laboratory adult diet proved to be better than honeydews. Finally, it was found that laboratory insects couldn't live for more than 4 days without a source of carbohydrate, and that insect's excreta had little nutritional value. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2001-03-22


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.