Υψηλή σφηνοειδής οστεοτομία κνήμης για τη θεραπεία της οστεοαρθροπάθειας του γόνατος επί ραιβογονίας. Νέα τεχνική. Κλινική και εμβιομηχανική μελέτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοWedge hight tibial osteotomy for the treatment of medeal compartment osteoarthrosis in varus knees. New technic. Biomechanical and clinical study
Υψηλή σφηνοειδής οστεοτομία κνήμης για τη θεραπεία της οστεοαρθροπάθειας του γόνατος επί ραιβογονίας. Νέα τεχνική. Κλινική και εμβιομηχανική μελέτη

Βαληβασάκης, Εμμανουήλ Γ (EL)
Valivasakis, Emmanouel G (EN)

Η οστεοτομία του γόνατος για τη διόρθωση των παραμορφώσεων του γόνατος, συγκαταλέγεται μεταξύ των παλαιότερων ορθοπεδικών επεμβάσεων (Mayer 1853, Volkman 1875, Listera MacEvans 1878, Jones Lowett 1924).Μελετώντας επισταμένα εμβιομηχανικά τεχνικά και κλινικά τον τρόπο δράσης της οστεοτομίας πολλοί ερευνητές και αναγνωρισμένοι χειρουργοί συνέβαλαν στην εξέλιξη αλλά και στην επιστημονική εδραίωση της μεθόδου με κύριο στόχο τη βελτίωση του άλγους και της ποιότητας ζωής των ασθενών, κυρίως εκείνων με μονοδιαμερισματική οστεοαρθροπάθεια του γόνατος.(Gariepy, Coventry, Insall, Macintosh, Kattelcamp, Benzamin, Maquet, Paweis,Kapandyl & Morison).Η υψηλή σφηνοειδής οστεοτομία κλειστής γωνίας της κνήμης με ειδική τεχνική συγκράτησης "επινοήσεως Α.Ρενιέρη" εφαρμόστηκε (χρησιμοποιώντας τα κριτήρια Coventry) σε 56 ασθενείς συνολικά σε 66 γόνατα. Επίσης πραγματοποιήθηκε εμβιομηχανική πειραματική μελέτη για την επιβίωση της σταθερότητας της οστεοτομίας και της αντοχής του υλικού συγκράτησης (EL)
Μετάφραση περίληψης σε γλώσσα: ENG : The hight tibial Osteotomy has been established as a method of choice, giving satisfactory results in treating patients with osteoarhrosis of the medial knee compartment, by correcting the varus deformity.Using Coverty's strict criteria for our patients we performed close wedge high tibial osteotomy to correct varus deformity of the knee in 56 patients (totaly 66 osteotomies), appling the internal fixation system as described by "A.Renieris".Biomechanic experimental study performed included axial compression exceeding 350 Kp and torsion up to 13 degrees. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text


1996-08-01
1997-06-6


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.