Μάρκετινγκ αγροτικών παραδοσιακών προϊόντων των γυναικείων συνεταιρισμών των γεωγραφικών διαμερισμάτων Μακεδονίας και Θράκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Μάρκετινγκ αγροτικών παραδοσιακών προϊόντων των γυναικείων συνεταιρισμών των γεωγραφικών διαμερισμάτων Μακεδονίας και Θράκης

Σπυρούλια, Ιωάννα

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να γίνουν γνωστοί οι τρόποι προώθησης των παραδοσιακών προϊόντων που χρησιμοποιούνται από τους γυναικείους συνεταιρισμούς και τους επιχειρηματίες των γεωγραφικών διαμερισμάτων Μακεδονίας και Θράκης. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο απαντήθηκε από ανθρώπους που ασχολούνται με αυτού του είδους τα προϊόντα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι τρόποι προώθησης που καθένας επιλέγει εξαρτώνται από πολλές παραμέτρους, όπως το μορφωτικό του επίπεδο, η οικονομική του κατάσταση και η επαφή που έχει με την τεχνολογία. Σε όλα αυτά βέβαια το ρόλο τους έχουν παίξει και η ιστορική εξέλιξη της χώρας μας, αλλά και της θέσης που κατέχει η γυναίκα μέσα στην κοινωνία στο πέρασμα των αιώνων. Επίσης, γίνεται κατανοητό μέσω αυτής της έρευνας ότι το κράτος πρέπει να συμβάλλει με τους δικούς του μηχανισμούς και μέσω κινήτρων να δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στον συγκεκριμένο τομέα και τους ίδιους τους ανθρώπους.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Παραδοσιακά προϊόντα
Γυναικείοι συνεταιρισμοί - Ελλάδα - Θράκη
Women cooperatives - Greece - Thrace
Γυναικείοι συνεταιρισμοί - Ελλάδα - Μακεδονία
Traditional products
Women cooperatives - Greece - Macedonia

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-07-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.