Διερεύνηση των απόψεων των μαθητών του Δημοτικού για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και δημιουργία σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Διερεύνηση των απόψεων των μαθητών του Δημοτικού για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και δημιουργία σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος

Τζελέπη, Ευτυχία

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας αποτελεί ένα οξύτατο περιβαλλοντικό ζήτημα το οποίο αποτελεί έμμεσο αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής και της έντασης του φαινομένου του θερμοκηπίου. Ο μετριασμός των προβλημάτων αυτών προϋποθέτει την ορθή πληροφόρηση των πολιτών. Το καταλληλότερο πεδίο για τη σωστή, έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση δεν είναι άλλο από την εκπαίδευση. Με την παρούσα πτυχιακή εργασία επιχειρήθηκε μια προσπάθεια καταγραφής της ισχύουσας κατάστασης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε ότι αφορά το θέμα της ενημέρωσης των μαθητών για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Αρχικά έγινε μια θεωρητική προσέγγιση του θέματος με τη συλλογή και σύνθεση βιβλιογραφικών δεδομένων. Ακολούθησε μια απόπειρα διερεύνησης των απόψεων των μαθητών των Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεων σχετικά με το θέμα. Για τους σκοπούς της εργασίας δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο κατά το δυνατόν προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες απαιτήσεις παιδιών ηλικίας 10 ως 12 χρόνων. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά είναι ενήμερα για την αναμενόμενη άνοδο της θαλάσσιας στάθμης, αδυνατούν ωστόσο σε σημαντικό βαθμό να αντιληφθούν με συνέχεια το μηχανισμό που την προκαλεί και δημιουργούν πολλές παρερμηνείες. Παράλληλα δείχνουν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένα και πρόθυμα να εφαρμόσουν μια στάση περισσότερο φιλική απέναντι στο περιβάλλον. Επιπλέον έγινε μια προσπάθεια εντοπισμού όλων των σχετικών αναφορών και αξιολόγησης των γνώσεων που περιλαμβάνονται στα σχολικά εγχειρίδια. Η απόπειρα αυτή οδήγησε στη διαπίστωση ότι μόνο δύο περιορισμένες προαιρετικές αναφορές σχετικές με το φαινόμενο αυτό γίνονται στα βιβλία της Γεωγραφίας. Στη συνέχεια αναδείχθηκαν, οι απόψεις ορισμένων εκπαιδευτικών σχετικά με τις περιορισμένες ευκαιρίες που παρέχονται μέσω του αναλυτικού προγράμματος για την ενασχόληση με αυτό το ζήτημα. Η ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών δύο παράκτιων περιοχών της χώρας σκοπό είχε να αναδείξει τις άστοχες αντιλήψεις των μαθητών προκειμένου να δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα εστιάζει σε αυτές, με στόχο την αποδόμησή τους και την πολύπλευρη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με το θέμα. Το πρόγραμμα αυτό προτείνεται να υλοποιηθεί μέσα στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης για την περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Κλιματικές μεταβολές
Θαλάσσια στάθμη
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Environmental education
Climatic changes
Sea level

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-04-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.