Επίδραση της συνήθους και της άμεσης διαιτητικής πρόσληψης στην απόκριση του οργανισμού στην κατανάλωση κρασιού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Επίδραση της συνήθους και της άμεσης διαιτητικής πρόσληψης στην απόκριση του οργανισμού στην κατανάλωση κρασιού

Καρατσικάκη Βλάμη, Θεοδώρα

Εισαγωγή-Σκοπός: Η μέτρια κατανάλωση κρασιού σε συνδυασμό με την υιοθέτηση του μεσογειακού τρόπου διατροφής, έχουν οδηγήσει στην πρόληψη κυρίως των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της επίδρασης της συνήθους και της άμεσης διατροφικής πρόσληψης στις μεταγευματικές αλλαγές που συμβαίνουν με την κατανάλωση κρασιού παράλληλα με ένα γεύμα. Μεθοδολογία: Συμμετείχαν 10 υγιείς, νορμοβαρείς, μη καπνίζοντες άντρες εθελοντές με ηλικία 31±4 έτη, τυχαιοποιημένα σε 4 παρεμβάσεις. Σε καθεμιά από αυτές καταναλώνεται ένα τυποποιημένο γεύμα ταυτόχρονα με 4ml/kg σωματικού βάρους νερό ή υδατικό διάλυμα αιθανόλης (12,5%) ή λευκό κρασί ή κόκκινο κρασί. Πριν και μετά από κάθε παρέμβαση σε διάφορες χρονικές στιγμές μέχρι τα 360 λεπτά λαμβάνονταν δείγματα αίματος. Συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια γενικού ιστορικού, φυσικής δραστηριότητας, συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων, 24ωρες ανακλήσεις και καταγραφή της κατανάλωσης τροφίμων με 24ωρες ανακλήσεις κατά το τριήμερο wash out. Πραγματοποιήθηκε μέτρηση βιοχημικών δεικτών και υπολογισμός της περιοχής κάτω από την καμπύλη (AUC). Έγινε διατροφική ανάλυση και επιπλέον υπολογίστηκε το γλυκαιμικό φορτίο (GL), ο γλυκαιμικός δείκτης (GI) και το ΜedDietScore της δίαιτας, σύμφωνα με το (FFQ). Αποτελέσματα: Από τους βιοχημικούς δείκτες που μετρήθηκαν, μεταβολή στα επίπεδα τους μεταγευματικά παρουσίασαν η γλυκόζη, η ινσουλίνη, τα τριγλυκερίδια, οι δείκτες αιμόστασης (PAI-1, συσσώρευση των αιμοπεταλίων EC50) και οι δείκτες οξειδωτικού στρες (GPx στον ορό και στα λευκοκύτταρα (LRP), ουρικό οξύ). Όσον αφορά τη συνήθη πρόσληψη, που χαρακτηρίζεται από το ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων (FFQ), παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ της αντιοξειδωτικής ικανότητας της δίαιτας (FRAP, TRAP, TEAC) και των AUC της ινσουλίνης και του ουρικού οξέος. Από τις 24ωρες ανακλήσεις, φάνηκε σημαντική θετική συσχέτιση της συνήθους κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών, πλην του οίνου, και του AUC του ουρικού οξέος (rho=0,862/p=0,006), της κατανάλωσης καφέ και του AUC των τριγλυκεριδίων (rho=0,884/p=0,004). Επίσης, η κατανάλωση γλυκών και πατατών συσχετίζονται θετικά με το AUC_PAI-1 και το ποσοστό των λιπαρών συσχετίζεται αρνητικά με τα AUC_GPx και τα AUC_LRP_GPx. Από την άλλη, όσον αφορά την άμεση πρόσληψη, που χαρακτηρίζεται από τις ανακλήσεις των wash out, παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση της κατανάλωσης υδατανθράκων (rho=0,570/p=0,000), ενέργειας (rho=0,336 / p=0,027) και επεξεργασμένων δημητριακών (rho=0,903/p=0,000) και του AUC της ινσουλίνης και αρνητική συσχέτιση με τα ολικής άλεσης δημητριακά (rho=-0,453 / p=0,005). Επιπλέον, θετική συσχέτιση εμφανίστηκε μεταξύ της κατανάλωσης διαιτητικών ινών (rho=0,484 / p=0,003), με την ενέργεια (rho=0,336 / p=0,045) και τις πρωτεΐνες (rho=0,524 / p=0,001) με το AUC της γλυκόζης. Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τις μεταγευματικές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί, φαίνεται πως οι διατροφικές συνήθειες αλλά και η άμεση διαιτητική πρόσληψη μπορεί να επηρεάσει την μεταγευματική απόκριση συγκεκριμένων βιοχημικών δεικτών που σχετίζονται με τα καρδιαγγειακά νοσήματα

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Οίνος - Υγιειονολογικές απόψεις
Μεσογειακή δίαιτα
Mediterranean diet
Διατροφικές συνήθειες
Food habits
Wine - Health aspects
Cardiovascular system - Diseases - Nutritional aspects
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-10-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.