Διερεύνηση αναγκών τεχνικής κατάρτισης για ελαιοπαραγωγούς στην περιοχή της Κέρκυρας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Διερεύνηση αναγκών τεχνικής κατάρτισης για ελαιοπαραγωγούς στην περιοχή της Κέρκυρας

Αρβανίτη, Μαρία

Η παρούσα πτυχιακή μελέτη έχει ως αντικείμενο μελέτης τη διερεύνηση αναγκών τεχνικής κατάρτισης για τους ελαιοπαραγωγούς της Κέρκυρας. Σκοπός της εργασίας ήταν η διαμόρφωση προτάσεων σχετιζομένων με την ανάπτυξη κατάλληλων υπηρεσιών πληροφόρησης για τους ελαιοπαραγωγούς της Κέρκυρας. Στο 1ο κομμάτι αναφέρονται τα κύρια ελαιοκομικά προϊόντα που δεν είναι αλλά από το ελαιόλαδο και την ελιά, οι εμπορικοί τύποι του ελαιολάδου και της ελιάς, οι προδιαγραφές ποιότητας, η πιστοποίηση και η διατροφική αξία του ελαιολάδου και της ελιάς. Στο 2ο κομμάτι περιγράφονται η παραγωγή των ελαιοκομικών προϊόντων- ελαιόλαδο, ελιά και πυρηνέλαιο- τα στάδια παραγωγής και η τυποποίηση για το ελαιόλαδο, βασικές μεθόδοι επεξεργασίας και άλλες (όπως εκπυρήνωση, τεμαχισμός), τυποποίηση και συσκευασία για την ελιά. Το 3ο κομμάτι αναφέρεται στην διαχείριση ασφαλείας και ποιότητας και πιο συγκεκριμένα έχει να κάνει με τις ορθές πρακτικές παραγωγής, την ανάλυση κινδύνων με κρίσιμα σημεία ελέγχου, τον έλεγχο ποιότητας, τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, τα συστήματα διαχείρισης ολικής ποιότητας και την διαχείριση αποβλήτων για το ελαιόλαδο και την ελιά. Στο 4ο κομμάτι (πειραματικό μέρος) της πτυχιακής η πειραματική διαδικασία περιλαμβάνει τη σύνταξη ερωτηματολογίου, τη συλλογή δειγματοληψία, και τη καταγραφή - ανάλυση δεδομένων. Επίσης, παρατίθενται τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων και συζητούνται, αξιολογούνται και συγκρίνονται. Τα συμπεράσματα και οι περιορισμοί της έρευνας παρατίθενται περιληπτικά στο τέλος του κεφαλαίου.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ελιά - Βιομηχανία και εμπόριο
Ελαιουργία και ελαιουργεία
Ελαιόλαδο - Ελλάδα - Κέρκυρα (Νομός)
Olive oil - Greece - Corfu (Nome)
Olive industry and trade

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-07-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.