Η πρόσληψη της σύγχρονης ελληνικής τέχνης από μαθητές του νηπιαγωγείου: πρόταση, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η πρόσληψη της σύγχρονης ελληνικής τέχνης από μαθητές του νηπιαγωγείου: πρόταση, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος

Μποκογιάννη, Αλεξάνδρα

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο των σπουδών μου για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Αγωγή και Πολιτισμός. Το θέμα της εργασίας μου αφορά στην πρόσληψη της Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης από μαθητές του νηπιαγωγείου. Πρόταση, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Αυτό που σταδιακά διαπιστώθηκε τόσο μέσα από το θεωρητικό πλαίσιο, όσο και μέσα από την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, είναι πώς αξιολογούν οι μαθητές της τελευταίας τάξης ενός ιδιωτικού νηπιαγωγείου και η νηπιαγωγός τους μία εφαρμογή παρέμβασης με έργα Ελλήνων Σύγχρονων Καλλιτεχνών, που εμπεριέχουν γνωστικές έννοιες οι οποίες διδάσκονται στο νηπιαγωγείο. Τέλος, ως γενικότερος σχολιασμός μπορεί να διατυπωθεί ότι η Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη δύναται να αποτελέσει ένα δημιουργικό μέσο, προκειμένου βασικές έννοιες των γνωστικών αντικειμένων να γίνουν αντικείμενο διδασκαλίας, σε μαθητές νηπιαγωγείου.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Art
Education
Preschool - Greece
Νηπιαγωγεία - Ελλάδα
Εκπαίδευση
Kindergarten - Greece
Τέχνη
Προσχολική - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-10-25


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.