Δημιουργία ιστοτόπου για την ενημέρωση εκπαιδευτικών Οικιακής Οικονομίας σε θέματα διατροφής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Δημιουργία ιστοτόπου για την ενημέρωση εκπαιδευτικών Οικιακής Οικονομίας σε θέματα διατροφής

Ξυδιάς, Κωνσταντίνος

Η διαρκής ενημέρωση των εκπαιδευτικών αποκτά στις μέρες μας ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον προκειμένου να ενισχυθεί η διδασκαλία και η παιδαγωγική αποτελεσματικότητα, ταυτόχρονα οι καθηγητές πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τις αλλαγές και τις εξελίξεις που συμβαίνουν στο γνωστικό τους τομέα. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η ταχύτατη μετάδοση γνώσεων έχουν δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα αυξάνοντας ολοένα και περισσότερο τους ρυθμούς εξέλιξης σε πολλές επιστήμες, αλλάζοντας τα μέχρι τώρα δεδομένα. Η δημιουργία ελκυστικού τρόπου ενημέρωσης με τη βοήθεια του διαδικτύου αποτελεί ένα αντικείμενο που απασχολεί έντονα την εκπαιδευτική κοινότητα, δυστυχώς όμως στη χώρα μας τέτοιες πρωτοβουλίες είναι ιδιαίτερα περιορισμένες. Η Οικιακή Οικονομία έχει ως γενικό σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, συνδυάζοντας γνωστικά αντικείμενα από πολλές επιστήμες συμπεριλαμβανομένης και της διατροφής. Στη διατροφή οι εξελίξεις που προκύπτουν από τις νέες έρευνες είναι ταχύτατες και πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να περιλαμβάνονται στην εκπαίδευση. Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής μελέτης είναι να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί Οικιακής Οικονομίας, οι μαθητές, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος για τα σύγχρονα θέματα διατροφής. Με τη δημιουργία του διαδικτυακού ιστότοπου υπάρχει εύκολη πρόσβαση και μπορεί να αναζητηθεί έτοιμο εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και σύνδεσμοι που έχουν κατά κύριο λόγο ως αντικείμενο τα σύγχρονα διατροφικά θέματα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ιστότοποι - Εκπαίδευση
Διδασκαλία - Εποπτικά μέσα
Διαδίκτυο (Internet) στην εκπαίδευση
Οικιακή οικονομία
Home economics
Internet in education
Educational web sites
Teaching - Aids and devices

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-11-25


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.