Η χρήση νέων τεχνολογιών στις εκπαιδευτικές δράσεις των μουσείων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η χρήση νέων τεχνολογιών στις εκπαιδευτικές δράσεις των μουσείων

Λάγκαρη, Ειρήνη

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει το σκεπτικό με το οποίο οι νέες τεχνολογίες εντάχθηκαν στις εκθέσεις των μουσείων και να διερευνήσει το κατά πόσο οι νέες τεχνολογίες εντάσσονται στα εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων που απευθύνονται σε σχολικές ομάδες, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζουν αυτά τα προγράμματα. Επιπλέον, στην εργασία μελετάται η δυνατότητα, από πλευράς των μουσείων, να προσαρμόζουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να τα παρακολουθήσουν και μαθητές με αναπηρίες. Στο πρώτο (θεωρητικό) μέρος της εργασίας μελετάται το μουσείο ως χώρος άτυπης μάθησης. Επίσης, διερευνάται ο ρόλος που παίζουν οι νέες τεχνολογίες στο μουσείο, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αυτές υποστηρίζουν τις εκπαιδευτικές δράσεις των μουσείων. Στο δεύτερο (ερευνητικό) μέρος παρουσιάζονται και αναλύονται τα δεδομένα ερωτηματολογίου που στάλθηκε σε δεκαεννέα επιλεγμένα μουσεία από όλη την Ελλάδα και σε έντεκα μουσεία ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και τα δεδομένα των συνεντεύξεων τις οποίες παραχώρησαν αρμόδιοι των ελληνικών μουσείων του δείγματος. Τέλος, διατυπώνονται τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η έρευνα, καθώς και ορισμένες σκέψεις που, ενδεχομένως, θα βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε μαθητικές ομάδες.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Museums - Educational aspects
Children with disabilities
Πληροφόρηση - Τεχνολογία
Μουσεία - Εκπαιδευτικές απόψεις
Παιδιά με ειδικές ανάγκες
Information technology

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-04-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.