Το πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» και η συμβολή του στην βιώσιμη ανάπτυξη του δήμου Ιλίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Το πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» και η συμβολή του στην βιώσιμη ανάπτυξη του δήμου Ιλίου

Μπεζαΐτης, Γεώργιος

Κατά την ανάπτυξη της παρούσας εργασίας παρουσιάζονται όλες οι πτυχές, που καθορίζουν την Βιώσιμη Ανάπτυξη του Δήμου Ιλίου. Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται όλες οι παράμετροι που καθορίζουν την Βιώσιμη Ανάπτυξη του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», αυτού καθεαυτού. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας αναδεικνύεται η σημαντική συμβολή των πάρκων και δη των Αστικών πάρκων στην Βιώσιμη Ανάπτυξη των πόλεων. Κατά την εξέλιξη της έρευνας επιχειρείται η σύνδεση και η αλληλεπίδραση της πόλης του Ιλίου και του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», ώστε να προκύψει με συνθετική μέθοδο ο κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας, που είναι να αναδείξει τις δυνατότητες, που παρέχει η ορθή και ολοκληρωμένη αξιοποίηση του Πάρκου στην Βιώσιμη Ανάπτυξη του Δήμου Ιλίου.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Cities and towns - Growth - Greece - Attica (Nome) - Ilion
Αστική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Ίλιον
Parks - Greece - Attica (Nome) - Ilion
Πάρκο Αντώνης Τρίτσης
Antonis Tritsis Park
Πάρκα - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Ίλιον
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Ίλιον
Sustainable development - Greece - Attica (Nome) - Ilion

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-06-30


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.