Αντιλήψεις και στάσεις των κατοίκων της Αττικής σχετικά με την ορθολογική χρήση και διάθεση φαρμακευτικών σκευασμάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Αντιλήψεις και στάσεις των κατοίκων της Αττικής σχετικά με την ορθολογική χρήση και διάθεση φαρμακευτικών σκευασμάτων

Μαλισιώτη, Βασιλική

Στα πλαίσια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η πολυφαρμακία, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της λανθασμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης των οικιακών φαρμακευτικών απορριμμάτων, αναδεικνύουν τη μελέτη των τάσεων που διαμορφώνονται στο χώρο του φαρμάκου. Η πολυφαρμακία σχετίζεται θετικά με την αύξηση του ποσοστού των υπερηλίκων, τη σοβαρότητα της νοσολογικής κατάστασης των ατόμων και το φύλο. Η αρνητική συσχέτιση του μορφωτικού επιπέδου με την υπερβολική χρήση φαρμάκων, όπως και η κατευθυνόμενη συνταγογράφηση, αναδείχθηκαν ως οι προσδιοριστικοί παράγοντες που διαμορφώνουν το καταναλωτικό πρότυπο της πολυφαρμακίας. Ο περιορισμός του φαινομένου της πολυφαρμακίας δύναται να επέλθει μέσω της κλινικής και οικονομικής αξιολόγησης των φαρμάκων, του ελέγχου της ιατρικής συνταγογραφικής συμπεριφοράς, και της προαγωγής του θεσμού της Αγωγής Υγείας και Πρόληψης. Όσον αφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση των οικιακών φαρμακευτικών απορριμμάτων, τα άτομα υψηλού μορφωτικού επιπέδου αντιλαμβάνονται τόσο τη σύνδεση της αλόγιστης χρήσης φαρμάκων με το περιβάλλον, όσο και τη σχέση αλληλεξάρτησης ανάμεσα στην υγεία και το φυσικό περιβάλλον. Ο βαθμός ενημέρωσης σχετικά με την οικολογική διαχείριση των φαρμάκων, επισημάνθηκε στο ποσοστό των ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες ανακύκλωσης, ενώ η πλειοψηφία των ατόμων απομακρύνουν τα ληγμένα ή μη χρησιμοποιημένα φάρμακα, μέσω αποχετεύσεων ή μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Συνεπώς καθίσταται αδήριτη η ανάγκη κρατικής παρέμβασης, μέσω της θεσμοθέτησης της ορθολογικής διαχείρισης, της ενημέρωσης της κοινής γνώμης για τις επιπτώσεις της συσσώρευσης φαρμακευτικών ουσιών στο περιβάλλον, πρωτίστως μέσω της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης καθώς και της ανάπτυξης της Πράσινης Φαρμακευτικής Επιχειρηματικότητας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Polypharmacy
Περιβάλλον - Διαχείριση
Refuse and refuse disposal
Πολυφαρμακία
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Διαχείριση
Environmental management

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-07-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.