Αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα φυσικών διεργασιών και φυσικών κινδύνων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα φυσικών διεργασιών και φυσικών κινδύνων

Βαλερά, Ευαγγελία

Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μια προσπάθεια αξιολόγησης και καταγραφής της ισχύουσας κατάστασης στη δημόσια εκπαίδευση σε ότι αφορά την παροχή γνώσεων σχετικά με θέματα που αφορούν τις φυσικές διεργασίες και τους φυσικούς κινδύνους. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται και αξιολογείται η εξελικτική πορεία της γεωγραφίας ως επιστήμης αλλά και ως μαθήματος του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος όλων των βαθμίδων. Επιπλέον για την εξοικείωση του αναγνώστη με το γνωστικό πεδίο των φυσικών κινδύνων, παρατέθηκαν χρήσιμοι όροι κι έννοιες σχετικές με τις φυσικές καταστροφές. Στη συνέχεια, διερευνήθηκαν κι εντοπίστηκαν όλες οι αναφορές, οι οποίες σχετίζονται με τους φυσικούς κινδύνους και οι οποίες υπάρχουν στην ύλη των διδακτικών εγχειριδίων του μαθήματος της Γεωγραφίας, αναφορές που το παιδαγωγικό ινστιτούτο έχει εντάξει τόσο στα σχολεία της πρωτοβάθμιας, όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για τους σκοπούς της εργασίας, δημιουργήθηκαν δύο ερωτηματολόγια, η συμπλήρωση των οποίων έγινε από μαθητές που βρίσκονταν στις αίθουσες διδασκαλίας τους. Η επεξεργασία και αξιολόγηση των ερωτηματολογίων, που περιελάμβανε ερωτήσεις που αφορούν όλο το φάσμα των φυσικών κινδύνων, παρατίθεται στο δεύτερο μέρος της εργασίας. Η ανάλυση των ερωτηματολογίων, σκοπό είχε να διαπιστώσει κατά πόσο η προαναφερθείσα ύλη του μαθήματος της γεωγραφίας, παρέχει στους μαθητές τα εφόδια για την κατανόηση και εμπέδωση όρων και εννοιών που αφορούν στους φυσικούς κινδύνους. Τα ευρήματα της έρευνας σχολιάστηκαν και ίσως αποτελέσουν το έναυσμα για εποικοδομητικό προβληματισμό σε ότι αφορά στην επάρκεια ή μη της περιβαλλοντικής αγωγής στις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Natural disasters - Study and teaching
Φυσικές καταστροφές - Μελέτη και διδασκαλία
Environmental education
Geography - Study and teaching
Γεωγραφία - Μελέτη και διδασκαλία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.