Ο ρόλος της τεχνολογίας στην ανάδειξη και την εκπαιδευτική αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η περίπτωση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ο ρόλος της τεχνολογίας στην ανάδειξη και την εκπαιδευτική αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η περίπτωση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

Καρτσακλή, Ζωή

Η παρούσα εργασία ερευνά σε ποιο βαθμό η χρήση των νέων τεχνολογιών σε χώρους πολιτισμού συμβάλλει στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και μπορεί να οδηγήσει στην αποτελεσματικότερη εκπαιδευτική της αξιοποίηση. Παρουσιάζονται ο ψηφιακός πολιτισμός της εποχής μας και η χρήση τεχνολογικών εφαρμογών σε πολιτιστικά ιδρύματα. Γίνεται λόγος για τους πολιτιστικούς οργανισμούς ως χώρους μάθησης και μελετάται εάν η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο εκπαίδευσης στον τομέα του πολιτισμού. Τέλος, αναφέρονται μελέτες σχετικές με τον προβληματισμό που τέθηκε. Ειδικότερα, παρουσιάζεται το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού που είναι πρωτοπόρο στη χρήση της τεχνολογίας για την προβολή του πολιτισμού και διακρίνεται για τον έντονα εκπαιδευτικό του χαρακτήρα που βασίζεται στη χρήση τεχνολογίας αιχμής. Επιμέρους θέματα αποτελούν το ζήτημα της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και η ευρωπαϊκή και ελληνική πολιτική που ασκήθηκε για την προστασία της. Το ερευνητικό τμήμα της εργασίας στηρίχθηκε σε έρευνα που διενεργήθηκεστο Κέντρο Πολιτισμού « Ελληνικός Κόσμος» τουΙδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. Απευθύνθηκε στους επισκέπτες που παρακολούθησαν εκθέσεις και προγράμματα εικονικής πραγματικότητας του ΙΜΕ. Στόχος της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί η στάση τους απέναντι στις νέες τεχνολογίες ως εργαλεία μάθησης σε χώρους πολιτισμού, ως μέσα προβολής του πολιτισμού, καθώς και ο ρόλος τους στη διεύρυνση του κοινού των μουσείων. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ως καταλληλότερη είναι η ποσοτική με τη χρήση ερωτηματολογίου που σχεδιάστηκε ειδικά για την παρούσα έρευνα. Τέλος, διατυπώνονται τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η έρευνα και προτάσεις σχετικές με τους στόχους της.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Πολιτιστική κληρονομιά - Τεχνολογία
Πολιτιστική κληρονομιά
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
πολιτιστική κληρονομιά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.